English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Melez Mısır Populasyonlarında Verim Ve Verim Unsurları Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Belirlenmesi
(Determining the Relationships Between Grain Yield and Yield Components in Hybrid Maize Populations by Path Analysis )

Author : Nazım ŞEKEROĞLU  Özbay DEDE Metin DEVECİ Ş. Metin KARA  
Type :
Printing Year : 2000
Number : 2000-1
Page : 79-81


Summary
Değişik çevre şartlarında stabil ve yüksek verimli genotiplerin ıslahında, verimi belirleyen özellikler arasındaki ilişkilerin ve bu özelliklerin verime etki derecelerinin bilinmesi son derece önemlidir. Bu çalışmada, yedi kendilenmiş mısır hattının yarım diallel olarak melezlcnmesindeıı elde edilen 21 melez popıılasyonda, tane verimi ve verimle ilişkili bazı özelliklere (bitki boyu, koçan uzunluğu, koçan kalınlığı, koçanda sıra sayısı, sırada tane sayısı ve bin tane ağırlığı) ilişkin veriler, verim ve verim unsurları arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla, korelasyon ve path katsayısı analizine göre değerlendirilmiştir. Tane verimi ile bütün özellikler arasında önemli ve olumlu ilişkiler belirlenmiştir. Path analizine göre, tane verimi üzerine olumlu yönde en büyük etkiye sahip olan özellikler sırasıyla koçanda tane sayısı, bin tane ağırlığı, sırada tane sayısı, koçanda sıra sayısı ve koçan kalınlığıdır. Tane veriminin oluşumunda bitki boyu ve koçan uzunluğunun doğrudan etkisi ihmal edilebilir düzeydedir. Mısırda verimin artırılması için yapılacak seleksiyon çalışmalarında, koçanda tane sayısı ve bin tane ağırlığına birinci derecede öncelik verilebileceği sonucuna varılmıştır.

Turkish Keywords
mısır korelasyon path analizi verim verim komponentleri

Abstract
A clear assessment of association and relative contribution of yield components is of utmost importance in improving stable and high yielding genotypes for a range of environments. In this study, the data for grain yield and certain related attributes (plant height, ear length, ear diameter, ear row number, row grain number, ear grain number, and thousand grain weight) in a population consisted of 21 F| maize hybrids derived by half diallel crossing among seven maize inbreds were studied to determine yield and yield component relationships using correlation and path coefficient analysis. The grain yield was positively correlated with all the characters investigated. Path coefficient analysis revealed that number of grains on ear had the greatest positive direct effect on grain yield followed by thousand grain weight, row grain number, ear row number, and ear diameter, respectively. Direct effects for plant height and ear length were of negligible importance in determining com yield. In conclusion, in improving yield in corn a greater priority would be given for number of grains on ear and thousand grain weight.

Keywords
Maize correlation path analysis yield yield components

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri