English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat ili Erbaa Ovası Tarım işletmelerinin Ekonomik Analizi ve Planlaması
(The Economic Analysis And Planning in Erbaa Plain Of Tokat Province )

Author : Nursel BAYDAROĞLU  Yaşar AKÇAY  
Type :
Printing Year : 2000
Number : 2000-1
Page : 63-77


Summary
Bu çalışma da; Tokat ili Erbaa ovası tarım işletmelerinin sosyo-ekonomik özelliklerinin saptanması ve işletme faaliyet sonuçlarının analizi sonucunda mevcut üretim kaynaklarının daha etkin değerlendirilmesini sağlayacak optimum işletme planlarının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda Neyman örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 114 tarım işletmesinin 1998- 1999 üretim dönemine ait işletme sonuçları anket yöntemi ile toplanan materyal çalışmanın esas verilerini oluşturmuştur. Çalışmada ürünler itibariyle brüt marj analizi yapılmıştır. Bölgede en yüksek brüt marja sahip ürünler bağ (96 437 Bin TL/da), şeker pancarı (87 598 Bin Tl./da), domates (78 130 Bin TL/da) ve tütündür (76 801 Bin TL/da) incelenen İşletmelerde Brüt Hasıla, Net Hasıla, Tarımsal Gelir, Toplam Aile Geliri hesabedilmiştir. İşletmenin optimum ürün bileşiminin hesaplanmasında doğrusal programlama yöntemi kullanılmış ve planlama sonucunda eldeki mevcut kaynakların daha etkin kullanılması yoluyla sadece işletme organizasyonları değiştirilerek 1 .grup işletmelerde %31.48, 2.grup işletmelerde %43.17 ve 3.grup işletmelerde %52.32 brüt marj artışı sağlanmıştır.

Turkish Keywords


Abstract
The main aims of this study were to determine the socio-economic features of farms in Erbaa Plain of Tokat Province and to form optimum farm plans to be helped the evaluation of present production resources more efficiently at the consequence of farm activities Data were collected from 1 14 farms determined by the method of Neyman sampling method. Data belong to the production period of 1998-1999. In the study Gross-Margin analysis was made for the crops. The highest gross margin belong to grape (96 437 thousand TL/da), sugar beat (87 598 thousand TL/da), tomato (78 130 thousand TL/da) and tobacco (76 801 thousand TL/da) in the region. Gross-Margin, Net profit, Farm income, Total family was calculated in the farms. In the calculation of optimum product combination the method of linear programming has been used and at the consequency of planning, by means of using present resources more efficiently, with change only farm organisations, increase in the gross-margin 31.48 % in the first group, 43.17 % in the second group and 52.32 % in the third group increase in the gross margin have been achived.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri