English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat - Zile - Güzelbeyli Beldesinde Uygulanan Arazi Toplulaştırmasında Benimsemeyi Etkileyen Sosyo - Ekonomik Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
(A Research on The Determination of The Socio-Economic Factors Effecting The Farmers’ Adoption Behaviours to Land Consolidation Applied in Güzelbeyli Town of Zile County of Tokat Province )

Author : Nuray KIZILASLAN  Sevilay ALMUS  
Type :
Printing Year : 2000
Number : 2000-1
Page : 38-49


Summary
Bu araştırma, arazi toplulaştırması uygulanan Tokat-Zile- Güzelbeyli Beldesindeki çiftçilerin, toplulaştırmayı benimseme davranışlarını etkileyen faktörleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada toplulaştırmayı benimseyen ve benimsemeyen çiftçiler arasında bir farklılık olup olmadığını ortaya koymak amacıyla Khi-Kare analizi yapılmıştır. Analizlerin sonucunda çiftçilerin toplulaştırmayı benimsemelerinde sosyal katılım düzeyi, arazi toplulaştırması bilinç düzeyinin etkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca, araştırmada toplulaştırmayı benimseyen çiftçilerin farklı toplulaştırma bilinç düzeylerinde ekonomik faktörler itibariyle gruplar arasındaki farklılığın ölçülmesinde varyans analizine başvurulmuştur. Analiz sonuçlarına göre toplulaştırmayı benimseyen çiftçilerin işletme genişliği bakımından gruplar arasındaki farklılık önemli bulunmuştur. Ayrıca, iki grup ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan t testi sonucuna göre arazi toplulaştırmasını benimseyen ve benimsemeyen çiftçilerin işletme genişliği, parsel sayıları, toplulaştırma öncesi ve sonrasında sahip oldukları sulu arazi varlığı, toplulaştırma sonrası sahip oldukları yolu olan parsel sayısı, tarım ürünleri yıllık satış tutarı, brüt üretim değerleri bakımından grup ortalamaları arasındaki fark önemli bulunmuştur.

Turkish Keywords
Arazi Toplulaştırması Sosyo-Ekonomik Faktörler Tarımsal Yayım

Abstract
The main purpose of this study was to put forward the factors effecting the farmers’ adoption behaviour to land consolidation applied in Güzelbeyli town of Zile county of Tokat province. A Khi-Square analysis was performed to determine whether there is a difference between the fanners who adapted and did not adapt the land consolidation. The results of the analysis indicated that there were some factors effecting the adoption of land consolidation such as social participation level, consciousness level of land consolidation. Analysis of variation was done to determine the difference between groups in terms of economic factors at the various conscioviness levels of land consolidation adoption of the farmers who adapted the land consolidation. According to the results of the analysis it was found that there was an important difference between the groups in terms of the establishment size of the farmers adapting the land consolidation. Also, according to the t - test results performed to determine whether the mean difference between the two groups those who adapted the land consolidation and those who did not adapt is statistically significant, there were significant differences between the two groups means in the followings: the farm size, plot number, irrigatable land property ownership before and after the land consolidation, plot numbers that have road facility after the land consolidation, sale income from the agricultural crops and gross production values.

Keywords
The Land Consolidation Social-Economic Factors Agricultural Extension

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri