English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kentte Yaşayan Ailelerin Kırsal Kesimde Sahip Olduğu Varlıklar ve Bunları Değerlendirme Üzerine Bir Araştırma, Tokat ili Örneği
(Urban immigrants’ Productive Resources Left Behind And The Utilisation Of Such Resources-Tokai Case )

Author : Şule GELDİ ODACIOĞLU  Adnan ÇİÇEK  
Type :
Printing Year : 2000
Number : 2000-1
Page : 27-36


Summary
Bu araştırma Tokat ili şehir merkezinde yaşayan ve kırsal kesimden göç eden aileleri kapsamaktadır. Ailelerin seçiminde basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmış ve 200 aile reisi ile anket yapılmıştır. Aileler yıllık gelir düzeylerine göre 3 gruba ayrılarak incelenmiştir. Ailelerin ortalama 20.17 yıl önce göç ettikleri, yıllık ortalama gelir düzeylerinin 2 784 320 000 TL olduğu ve bunun % 10.33’ünün tarım geliri olduğu belirlenmiştir. Ayrıca % 73.22’si köyde olmak üzere ortalama 27.56 da araziye sahip oldukları ve bu arazilerin % 76.68’inin kardeşleri ile ortak olduğu sonucuna varılmıştır. İncelenen ailelerin sahip oldukları arazilerin % 69.88’ini baba ve kardeşleriyle birlikte işlettikleri, % 12.64'ünü ortağa verdikleri, % 9.28’ini kendilerinin işlettikleri ve % 8.20’sini kiraya verdikleri belirlenmiştir. Ayrıca ailelerin % 68.00’i mülkiyetinde bulunan arazileri gelecekte satmayacaklarını belirtmişlerdir. Bunun yanında ailelerin % 78.50’sinin gelecekte köye dönme isteklerinin olmadığı, % 21,50’sinin ise farklı nedenlerle köye dönme isteği taşıdıkları belirlenmiştir.

Turkish Keywords


Abstract
This study covers families immigrated from the rural area to urban of Tokat province. Data were obtained from 200 immigrated families by ordinary random sampling procedure. The families were separated into three different groups in terms of their incomes The annual income of an average family was 2,8 billion Turkish Liras. Income obtained from agricultural constituted 10 percent of the annual income of an average household. The families reiewed were migrated from the rural area some 20 years ago. An average of 2,76 hectares of farm land was at their possession and 73 percent of it was in rural area. Almost two third of the and was run by the owner and the relatives altogether. Around 13 percent run by share cropping, 8 percent rented to other farmers and the rest run by the owner himself. It has been revealed that 80 percent of the families has no tendency of going back to their village but the rest stated that they can think of it for a variety of reasons.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri