English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


T.C. Ziraat Bankasının Tarımsal Kredi Uygulamaları ve Tokat ili Merkez İlçedeki İşletmelerin Bu Uygulamalardan Yararlanma Etkinliği Üzerine Bir Araştırma
(A Research On The Benefit Efficiency in The Application Of The Farms m Central District Of Tokat Province And The Agricultural Credit Application Of The Turkish Republic Agricultural Bank )

Author : Osman FIRAT  Adnan ÇİÇEK  
Type :
Printing Year : 2000
Number : 2000-1
Page : 19-26


Summary
Bu çalışma, TC Ziraat Bankası'nm tarımsal kredi uygulamaları ve Tokat ili merkez ilçedeki tarım işletmelerinin bu uygulamalardan yararlanma etkinliğini kapsamaktadır. Kredi uygulamalarının genel durumu belirlendikten sonra, araştırma bölgesindeki işletmelerin yapısal özellikleri, işletme sonuçlarının ortaya konulması ve araştırma bölgesinde tarımsal kredilerden yararlanma sonuçlarının irdelenmesi amaçlanmıştır. Veriler, basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile, örneğe giren işletmelerden anket yolu ile toplanmıştır. Çalışmada, TC Ziraat Bankasından işletme kredisi kullanan ve kullanmayan işletmelerin yıllık tarımsal faaliyet sonuçları arasında önemli bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Tarım işletmelerinde verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılırken, tarım işletmelerinin fınans sağlama sorunlarının çözümlenmesi, kredi faizlerinin aşağı seviyelere çekilerek tarımın desteklenmesi ve planlanması sureti ile kaynakların daha etkin kullanılabileceği saptanmışın.

Turkish Keywords
TC. Ziraat Bankası Tarımsal Üretim Tarımsal Krediler

Abstract
This study covers the benefit efficiency in the application of the farms in central district of Tokat province and the agricultural credit application of the Turkish Republic Agricultural Bank. After determining general situation of the credit applications, the structural features of the farms, activity result of the farms and result of the benefit in the agricultural credits have been aimed to determine in the research area. The data determined by using the method of simple random sampling were obtained from the farms by survey. It was determined that there are no important differeences in terms of activity analysis of the farms between to type of the farms using credit and no credit. In addition, it has been found that the source can be used more effectively by solving the problems of the finance providing of the farms and by pulling the credits interests rate down and by planning the agricultural production.

Keywords
Agricultural Bank Agricultural Production Agricultural Credits

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri