English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Potasyum Sülfat Gübresinin Bazı Ceviz Çeşitlerinin Dona Dayanımına Etkisi Üzerine Araştırmalar
(Investigations on the effect to the frost resistance of some walnut varieties of potassium sulphate fertilizer )

Author : Yakup ÖZKAN  Resul GERÇEKÇİOĞLU Ö. Faruk NOYAN  
Type :
Printing Year : 2000
Number : 2000-1
Page : 7-13


Summary
1998-1999 yıllarında Tokat Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen bu çalışma, farklı dozlarda uygulanan potasyum siilfat gübresinin Yalova grubu ceviz çeşitlerinin soğuğa dayanımına etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. 1998 yılı Mart ayında ağaç başına aktif madde olarak 0, 300, 600 ve 900 g K20 25-30 cm toprak derinliğine potasyum sülfat şeklinde uygulanmıştır. Gübre uygulamasından sonra 1998 Aralık ve 1999 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında ayda bir kez alınan bir yıllık sürgünler -25 °C de 8, 16, 24 saat süreyle suni don testlerine tabi tutulmuşlardır. 900 g gübre uygulamasında meyve tomurcuklarındaki canlılık yüzdeleri 29/B-4 çeşidinde % 55.35, 198/110 çeşidinde % 48.67 ve 170/B-I6 çeşidinde ise % 36.50 olarak gerçekleşmiştir. Yine 900 g gübre uygulamasında erkek çiçek tomurcuklarındaki canlılık oranları 29/B-4 çeşidinde % 37.95, 198/110 çeşidinde % 36.62 ve 170/B-16 çeşidinde ise % 23.80 olarak gerçekleşmiştir. Diğer tüm gübre dozları uygulamalarında da çeşitlerdeki bu canlılık yüzdeleri sıralaması değişmemiştir. Genel olarak hem meyve tomurcuklarında hem de erkek çiçek tomurcuklarında en yüksek canlılık yüzdesi 29/B-4 çeşidinde sağlanırken, en düşük canlılık yüzdesi ise 170/B-16 çeşidinde görülmüştür.

Turkish Keywords
Ceviz çeşitleri potasyum gübrelemesi soğuğa dayanım tomurcuk canlılık oranı (%)

Abstract
This study was carried out at Tokat Affairs Research Institution in 1998 and 1999, to determine the effect of potassium sulphate application at different rates on the frost resistance of Yalova walnut varieties. Potassium sulphate was applied in 25 or 30 centimetres deeps of soil as active doses 0, 300, 600 and 900 g K20 per tree on March 1998. One year old shoots were taken once in 1998 on December and January, February and March in 1999. After that shoots were exposured in frost tests at -25 °C for 8,16 and 24 hours periods. The highest active bud rate was obtained with 900 g K20 application per tree. The active bud ratios of female flower 55.35 % , 48.67 % and 36.50 % were obtained for varieties 29/B-4, 198/110 and 170/B-16, respectively. The active bud ratios of male flowers were found at the same application as 37.95 %(29/B-4), 36.62 % (198/110) and 23.80 % (170/B-16). Generally, the highest active bud ratio was found on the 29/B-4 variety and the lowest active bud ratio was found on the 170/B-16 variety in the both male and female flowers.

Keywords
Walnut varieties potassium fertilisation resistance to frost percentage of active bud (%)

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri