English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kazova ve Niksar Ovasında Yer Alan Yeşil Irmak ve Kelkit Çayı Teras Topraklarının Toprak Gelişim Oranları
(Rates of Soil Development of Yeşihrmak and Kelkit River Terrace Soils in Kazova and Tokat Basins )

Author : Kenan KILIÇ  Alper DURAK  
Type :
Printing Year : 2001
Number : 2001-1
Page : 125-132


Summary
Bu çalışmanın amacı, Yeşihrmak ve Kelkit çayı teras topraklarının toprak gelişim oranlarının belirlenmesidir. Toprak gelişim oranLarı, Harden (1982) tarafından geliştirilen ve 8 toprak özelliğini içeren (Rubifikasyoıı, melenizasyon, total tekstür, strüktür, kuru kıvam, nemLi kıvam, pH ve kü filmleri) bir Toprak Gelişim İndeksi kullanılarak belirlenmiştir. Ancak her iki çalışma alanında da kil filmleri tanımlanamadığı için, bu Özellik Toprak Gelişim İndeks hesaplamasında kullanılmamıştır. Kazova ve Niksar ovasındaki iki chronosequence’de yürütülen bu çalışmada Toprak Gelişim Oranlan zamanla artmıştır. Ancak bu oran B horizonu oluşucak kadar yüksek değildir. Çalışılan her iki alanda da toprak özelliklerinin gelişimi lineer, logaritınik veya t'ıssei fonksiyonlar şeklinde artma veya azalma göstermiştir. Topraklar çok genç olduklarından toprak gelişimi yüzeyin yaklaşık 50 cm sinde meydana gelmiştir. Ancak gömülü toprakların olduğu profillerdeki gelişim, yüzey toprağından daha fazladır. Her iki çalışma alamnmda iklim, vejetasyon, ana materyal ve topografyalarının aynı olmasına rağmen, Yeşihrmak teras topraklarının toprak gelişim oranları, Kelkit çayı teras topraklarına göre daha yüksek bulunmuştur. Ç'aiışma alanlarının toprak gelişim oranlarının toprak oluş faktörlerinden çok, taban suyu seviyesi, organik madde ve kil miktarı gibi toprak özelliklerine bağlı olduğu görünmektedir.

Turkish Keywords


Abstract
The objective of this study was to determine the rates of soil development in Yeşilırmak and Kelkit river terraces. The rates of soil development was determined by using a soil development index, combining eight soil properties, and designed by Harden (1982). Of the eight properties used by index, the clay films have not been used to calculate soil development index and also was not detected in both areas. In this study applied to the two chronosequence in Kazova and Niksar basin, the rates of soil development increased with time. However, this rate was eneough to form a B horizon. In both areas, the development of soil properties was increased or decreased lineerly, logaritmically or exponentially functions. Since the soils are very young the soil development occured approximately at 50 cm below the surface. But, the soil development of the buried soil profiles was greater than surface soil. Although, both areas have the same climate, vejetation, parent material and topography, the rates of soil development in Yeşihrmak terrace soils was found to be higher than that in Kelkit terrace soils. The soil development rates in the study areas were affected by the soil properties such as level of ground water, organic matter content and amount of clay more than the factors of soil formation.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri