English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Farklı Zamanlarda Ekimin Bazı Mısır Çeşitlerinde Hasıl Verimi ve Bunlara İlişkin Karakterlere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma
(A Study on The Effects of Sowing in Different Dates on Green Matter Yield and Some Characteristics of Some Corn Cultivars )

Author : Fahri SÖNMEZ  Mehmet ÜLKER Vahdettin ÇİFTÇİ  
Type :
Printing Year : 2001
Number : 2001-1
Page : 113-118


Summary
Tokat Krbaa şartlarında 1998-i 999 yıllarında yapılan çalışmada farklı ekim zamanlarının (20 Nisan, 10 Mayıs ve 30 Mayıs) bazı mısır çeşitlerinde (Sele, RX-770, RX-899 ve RX-947) hasıl verimi ve bazı karakterlere etkisi incelenmiştir. Araştırına neticesinde, kuiiamian çeşitlerin silaj için olgunlaşma süresi, bitki boyu, yaprak sayısı, bitki verimi, koçan oranı ve hasıl verimi bakımından önemli derecede (P<0.05) farklı oldukları gözlenmiştir. Silaj olgunluğuna eh erken Sele (91,6 gün) çeşidi ulaşmış ve en yüksek hasıl verimi RX-947 çeşidinden (7141,8 kg/da) elde edilmiştir. Ekim zamanı uygulaması silaj içirı olgunlaşma süresi, yaprak sayısı, bitki verimi, koçan oram ve hasıl verimini önemli derecede etkilemiştir (P<0,05), Dekara en yüksek hasıl verimi 7 i 10,0 kg olarak 20 Nisan ekiminde elde edilmiştir.

Turkish Keywords
Mısır ekim zamanı hasıl verimi

Abstract
The effects of different sowing dates (20 April, 1,0 May and 30 May) on green matter yield and some caharacteristics of four silage corn cultivars (Sele, RX-770, RX-899 ve RX-947) were studied in 1998-1999, According to results, it was investigated that cultivars used in experiment were different in term of the time to silage maturity, the height of plant, the number of leave, the plant yield, the ratio of ear, and green matter yield (P<0,05). Sele cultivar reached silage maturity at firstly (91,6 days) and the highest green matter yield was obtained from RX-947 cultivar (7141.8 kg/de). Applied sowing dates also affected the time to silage maturity, the number of leave, the plant yield, the height of ear, and green matter yield significiantly (P<0.05). The highest green matter yield (7110,0 kg/de) was obtained at 20 April sowing.

Keywords
Corn sowing date green matter yield

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri