English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Azotun Bazı Mısır Çeşitlerinde Tane Verimi ve Verim Komponentlerine Etkisi
(The Effects of Nitrogen On Grain Yield and Yield Components In Some Corn Cultivars )

Author : Fahri SÖNMEZ    
Type :
Printing Year : 2001
Number : 2001-1
Page : 107-112


Summary
Bu araştırma farklı azot dozlarının (0, 6. 12. 18 ve 24 kg N/da) bazı mısır çeşitlerinde (Sele, RX-770, RX-899 ve RX-947) tane verimi ve verim komponentierine etkisini incelcmek amacıyla 1998 ve 1999 yıllarında Tokat Erbaa ekolojik koşullarında yapılmıştır, Araştırına sonucunda, azotlu gübrelemenin bitki boyu, koçan uzunluğu, koçan tane sayısı, koçan tane ağırlığı, bin tane ağırlığı ve tane verimi üzerine çok önemli etkisinin olduğu ve incelenen özellikler bakımından çeşitlerin önemli derecede farklı oldukları bulunmuştur. En yüksek fane verimi bütün çeşitlerde dekara 18 kg azot uygulamasından elde edilmiş ve RX-899 çeşidi en fazla tane verimi (873,9 kg/da) veren çeşit olmuştur. Bide edilen tane ürünü ile azot arasındaki kuadratik ilişki önemli bulunmuş ve bu ilişki Y = 414,17 + 44,50X-- 0,96 X2 denklemiyle ifade edilmiştir. Ekonomik analiz sonuçlarına göre, bu şartlar için dekara 22 kg azot uygulaması en ekonomik gübre seviyesini oluşturmuştur.

Turkish Keywords
Mısır azot dozu tane verimi verim komponentleri

Abstract
This study was conducted to detemine the effects of different nitrogen rates (0, 6, 12, 18, and 24 kg N/cIa) on grain yield and yield components of four corn cultivars (Sele, RX-770, RX-899 and RX-947) in Tokat Erbaa ecological conditions in ¡998 and 1999, As a result of this study, it was found that nitrogen rates significantly affected plant height, ear length, the grain number of ear, ear grain weight, 1000 grain weight, and grain yield. The results indicated that cultivars used in the experiment were significantly different for all characters. The highest grain yield for four cultivars was obtained at 18 kg N/de and the highest grain yield was obtained from cuftivar RX-899. The quadratic relationship between grain yield and nitrogen has been obtained as the Y = 414,17 + 44,50X - 0,96 X2. According to the results of economic analayses, 22 kg N/da has been found the most economical for this conditions.

Keywords
Corn nitrogen rates grain yield yield components

Advanced Search


Announcements    [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

    [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)    Call for papers

    To Researcher:

    I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

    I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


    AIMS and SCOPE

    Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


    Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

    Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

    The journal is open access.

    The journal has both online and printed publishing.

    The journal has a manuscript submisson system.

    There are no page charges.


    INDEXING

    ACADEMIC JOURNALS DATABASE

    AGRICOLA

    ARASTIRMAX

    CAB ABSTRACTS

    CROSSREF

    DIRECTORY OF SCIENCE

    DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

    DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

    EBSCO

    EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

    ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

    FAO- AGRIS

    GENAMICS JOURNALSEEK

    GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

    GOOGLE SCHOLAR

    INDEX COPERNICUS

    JOURNAL INDEX

    JOUR INFORMATICS

    OPEN ACCESS LIBRARY

    OPEN J-GATE

    RESEARCH BIBLE

    ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

    SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

    SCIENCE CENTRAL

    THE GROVE ONLINE LIBRARY

    TUBITAK-ULAKBIM

    ULRICHSWEB

    WORLDCAT


    [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
    Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

    ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

    We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

    Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri