English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L,) Gen Kaynaklarının Karakterizasyonu: I. Bazı Morfolojik ve Fenolojik Özellikleri
(Characterization of Dry Bean (Phaseolus vulgaris L, ) Germplasm of Turkey: I.Some Morphological and Phenoiogical Characteristics )

Author : Cevdet AKDAĞ  Oral DÜZDEMİR  
Type :
Printing Year : 2001
Number : 2001-1
Page : 95-100


Summary
Bu çalışmada Türkiye kuru fasulye gen kaynaklarının bazı morfolojik ve fenolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır, Taria çalışmaları, 1996 yıh vejetasyon döneminde Tokat Ekolojik şartlarında yapılmıştır. Deneme Tesadüf Blokları deneme deseninde 4 tekerrürlii olarak düzenlenmiştir. Çalışmada Ege Tarımsa! Araştırma Enstitüsü Gen Bankası Kolleksiyoniarmdan sağlanan 56 adet kuru fasulye genotipi kullanılmıştır. Denemede genotipierin 41 tanesinin sarılıcı ve 15 tanesinin bodur formda olduğu, 33 tanesinin tane dökmediği ve 18 tanesinin çok fazla tane döktüğü belirlenmiş ve tane şekli olarak 6 farklı grup oluşmuştur. Genotipierin tane boyları 9.20-19.40 mm, tane kalınlıkları 4.35-8,54 mm ve tane genişlikleri 6.27-11.99 mm arasında değişmiştir. Çiçeklenme peryotları 22.75-50.50 gün ve vejetasyon süreleri ise 108.50-146.00 gün arasında değişmiştir.

Turkish Keywords
Fasulye gen kaynağı tane özellikleri

Abstract
This study aimed to determine some morphological and phenoiogical characteristics of dry bean germplasm of Turkey. The field researchs were done at Tokat Ecological conditions during vegetation period in İ996. The experiment was arranged in compelete randomized blocks with 4 replications, fifty six dry bean genotypes obtained from Germplasm Collection at Agean Agricultural Research Institute were used. The number of indeterminate genotypes was 41, the number of determinate genotypes 15, the number of genotypes that did not scatter seed 33. the number of genotypes that scatter seed 18, and there were 6 different seed shape groups.The height of seed ranged from 9.20 to 19.40 mm, the thickness of the seeds from 4,35 to 8,54 mm, and the legnth of the seeds from 6.27 to 11,99 mm. The flowering period ranged from 22.75 to 50,50 days and that of vegetation from İ 08.50 to 146.00 days.

Keywords
Dry Bean germplasm seed characteristics

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri