English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.)Çeşitlerinin Mutageıılere Tepkileri
(The Responses of Durum Whea\ (Tniicum durum Desf.) Cuitivars to Mutagens )

Author : Mehmet Ali SAKİN  Özer SENCAR  
Type :
Printing Year : 2001
Number : 2001-1
Page : 89-93


Summary
Suni mutaşyon oluşturmanın amacı istenen özellik için mtıiasyon oranım artırmaktır. İstenen genetik değişiklikleri elde etmek için, nıutagenlerin seçimi bir dereceye kadar onların yararlanabiiıriiğme ve etkinliklerine bağlıdır. Çeşitler muıagenik uygu i amal ara farklı tepkiler gösterirler. Mutagenik uygulamalar Mı bitkilerinde bazı fizyolojik zararlara neden olmaktadır. Bu çalışma, Gediz-75 ve Sofu makarnalık buğday (Triticum durum Desf.) çeşitlerinin EMS (Ethyl Methane Sulfonate) uygulaması ve gama ışınlamasına tepkilerini saptamak amacıyla 1996 ve 1997 yıllarında Tokat-Kazova şartlarında yürütülmüştür. Tohumlar 50 Gy, 100 Oy, 150 Oy ve 200 Gy gama ışınları iîe ışınlanmış veya % 0.1. % 0.2, % 0.3 ve % 0.4 EMS ile muamele edilmiştir. EMS uygulaması ön ıslatma yapılmadan 8 saat oda sıcaklığında yapılmış ve uygulama siiıesi sonunda tohumlar 6 saat süreyle yıkanmıştır. Mııtagenlerin uygulandığı çeşitler ayrı ayrı denemeye alınmıştır. Ayrıca, gama ışını ve EMS uygulamaları birbirinden ayrı olarak "Tesadüf Bloklan Deneme Deseninde 3 tekerrürlü kurulmuştur. Muîagenler Mı bitkilerinin araştırılan özellikleri üzerinde farklı etkilere neden olmuşlardır ve bu etkiler çeşitlere göre değişmiştir. Her iki çeşitte de mutagen uygulamaları özellikler üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmiştir. Bu olumsu/, etkiler özellikle araştırmada kullanılan yüksek dozlarda (150 Gy. 200 Gy, % 0.3 EMS, % 0.4 EMS) daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Gama ışınlamasıyla Mı bitkilerinde meydana gelen fizyolojik zarar EMS uygulamasından daha yüksek çıkmıştır.

Turkish Keywords
Makarnalık buğday mutageıı gama ışını EMS Mı bitkisi

Abstract
The goal of artificial mutagenesis is to increase the rate of mutation for the desired characteristic. The selection of mutagens depends upon some extent to their availability and effectiveness for achieving the desired genetic changes, Cuitivars have different responses to mutagenic treatments. Mutagenic treatments cause some physiological damages in Mj plant. This study was conducted to determine the responses of Gediz-75 ve Sofu durum wheat cuitivars to EMS treatment and gamma irradiation in Tokat-Kazova conditions in 1996 and 1997. The seeds were irradiated with 50 Gy, 100 Gy, 150 Gy and 200 Gy by gamma rays or treated with 0. i %, 0.2 %, 0.3 % and 0.4 % EMS. The seeds were treated with EMS at 24 °C for 8 hours without presoaked and were washed for 6 hours after treatment. Either of treated varieties were grown separately in the trial. Besides, the treatments of gamma rays and EMS separately were "Randomized Complete Block Design" with three replications. Mutagens caused different effects on investigated characteristics of M] plants and these effects were varied with cuitivars. The mutagen treatments had the negative effects on characteristic in both cuitivars. These effects markedly increased with high doses (150 Gy. 200 Gy, % 0.3 EMS, % 0.4 EMS). The physiological damage with gamma irradiation was higher than EMS treated in M| plants.

Keywords
Durum wheat mutagen gamma rays EMS M plant

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri