English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat Koşullarında Yetiştirilen Bazı Fiğ Çeşitlerinin Ot ve Tohum Verimi Üzerinde Bir Araştırma
(A Research On Hay and Seed Yield of Some Vetch Cultivars Under Tokat Conditions )

Author : Yaşar KARADAĞ  Uğur BÜYÜKBURÇ  
Type :
Printing Year : 2001
Number : 2001-1
Page : 81-87


Summary
Bu araştırına 1998/1999-1999/2000 yıllarında iki yıl süreyle Tokat-Kazova ekolojik şartlarma uygun bazı fiğ çeşitlerinin saptanması amacı ile yapılmıştır. Deneme Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütül ırı üş tür. Fiğ çeşitleri arasında yaş ot, kuru ot, biyolojik verim, saman verimi, kuru otta lıaın protein oranı ve kuru otta ham protein verimi yönünden farklılıklar ortaya çıkmıştır. İki yıllık ortalama sonuçlara göre, göre yaş ot verimi 2936.57-3965.74 kg/da, kuru ot verimi 354.17-536.51 kg/da, biyolojik verim 1408.80-1930.10 kg/da, saman verimi 1310.26-1840.93 kg/da, tohum verimi 89.17-117,86 kg/da, kuru otta ham protein oranı % 15,08-18.47 ve kuru olta hanı protein verimi 56.92-92.32 kg/da arasında değişim göstermiştir.

Turkish Keywords
Macar fiğ tiiylü fiğ yaş ot verimi kuru ot verimi

Abstract
The study was carried out to determine some suitable vetch cultivars for Tokat-Kazova ecological conditions in 1998/1999- 1999/2000 growing season. The research was designed according to randomized block design with three replications. The results showed differences among cultivars for green herbage yields, dried herbage yields, biological yields, straw yields, crude protein contents in the dried herbage, crude protein yields in the dried herbage. Acording to the average of two year results, green herbage yields of cultivars varied between 2936.57-3965.74 kg/da, dried herbage yields between 354.17-536.51 kg/da, biological yileds between 1408.80-1930.10 kg/da. straw yields between 1310.26-1840.93 kg/da. seed yields between 89.17-117.86 kg/da, crude protein contents in the dried herbage between 15,08-18.47 % and crude protein yield in the dried herbage between 56.92-92.32 kg/da.

Keywords
Hungarian vetch hairy vetch green herbage yield dried herbage yield

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri