English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat Yöresinde Kullanılar Tam ve Yarı Otomatik Patates Dikim Makinalarının Bazı Dikim Parametreleri ve Verime Etkilerinin Belirlenmesi
(Determination of the Effects on Some Planting Parameters and Yield of Full and Semi Automatic Potato Planters Used in Tokat Province )

Author : Baş editör    
Type :
Printing Year : 2001
Number : 2001-1
Page : 61-67


Summary
Bıı çalışmada, Tokat yöresinde kullanılan kepçeli zincirli ve yatay tambtırlu yan otomatik ve çift kepçeli bantlı tam otomatik patates dikim makinalarmm bazı dikim parametreleri olarak yumru zedelenmesi ve tarla filiz çıkış derecesi ve verime etkileri araştırılmıştır Araştırma. 1997 yılında. Tokat veresinde. kllü-tmlı toprak koşullarında yürütülmüştür. Denemeler, dikim makinalarmm 30. 35 ve 40 cm sıra üzeri aralığını veren farklı iletim oranlan ve 1,55: 2.40: 3.10 ve 4,50 km/h ilerleme hızlarında yürütülmüştür. Sonuç olarak, tam otomatik dikim makinasmın , 30 ve 35 cm sıra üzeri aralıkta ve 1,55 ve 2,40 km/h ilerleme hıziarmın en iyi sonuç verdiği belirlenmiştir.

Turkish Keywords


Abstract
In this research, the effects of potato planter with cup conveyor, semi automatic potato planter with horizontal spacing whell and full automatic potato planter with double cup elevator, which all are used in Tokat province on some planting parameters (tuber damage and percentage of emerged seedling) and yield were investigated, The research was conducted on clay-loam soil conditions in Tokat province in 1997. The experiments were conducted based on the transmission ratios and forward speeds of the potato planters resulting in 30-35 and 40 cm spacing between tuber peaces and 1,55:2.40:3.10 and 4.50 km/h forward speeds. As a result of this research, it has been determined that full automatic potato planter has given better results with a between 30-35cm tuber spacing and at a 1,50-2,40 km/h forward spceds.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri