English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Projeye Dayalı Damızlık Kültür Irkı Süt Sığırcılığının Ekonomik Analizi (Tokat-Merkez İlçe)
(Economic Analysis of Dairy Cattle (Continental Breeds) Under Project in Central County of Tokat Province )

Author : Gülçin KARAASLAN  Osman KARKACIER  
Type :
Printing Year : 2001
Number : 2001-1
Page : 29-37


Summary
Bu araştırma Tokat İli Merkez İiçede projeye dayalı damızlık süt sığırcılığı işletmelerinin ekonomik, analizini kapsamaktadır. Araştırmada kullanılan veriler 43 işletmeden tam sayını anket yöntemi ile elde edilmiştir. İşletmeler (i-5 baş) ve (6-+ baş) işletmeler şeklinde iki gruba ayrılarak incelenmiştir. Araştırmada işletmelerin sosyo-ekonomik yapıları ve yıllık faaliyet sonuçları belirlenmiştir. Mali başarı kriteri olarak net hasıla ve net çiftlik geliri iki grupta da pozitif bulunmuştur. Araştırmada ayrıca sütün tam maliyet analizi de yapılmış ve süt maliyetinin sütün satış fiyatına yakın olduğu belirlenmiştir. Kültür ırkı süt sığırcılığında üretimin fonksiyonel analizi regresyon analiziyle belirlenmeye çalışılmıştır. Süt üretim değeri üzerinde etkili olan en önemli değişkenler; yem masrafları, yem bitkileri ekim alan i ve hayvan değeri olarak saptanmıştır.

Turkish Keywords
süt sığırcılığı ekonomik analiz süt maliyet analizi

Abstract
This study covers dairy cattle fanning enterprises under project in central county of Tokat province. Data were collected from 43 enterprises by survey. Enterprises were divided into size groups. The first size group was composed of enterprises having betwen 1 and 5 cattle, and the second size group having 6 and more cattle and also information related to general average was given. The socio-economic structure of the enterprises has been investigated. In addition, the results of annual economic activities have been determined, Net Revenue and Net Farm Income were found positive for both groups. In the study, the cost of 1 kg milk was calculated and as a result it has been determined that the production cost and price was almost same.. In functional analysis of dairy cattle farming regression analysis was used. It has been found that the most important variables affecting milk product value were feed cost, planting area of foragee, and animal value.

Keywords
dairy' cattle farming economic analysis analysis of production cost of milk

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri