English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yüksek ve Düşük Dozlardaki Çinkonun, Hidroponik Olarak Yetiştirilen Domates Çeşitlerinde Bitki Yaş Ağırlığı, Klorofil İçeriği ile Kalsiyum, Fosfor ve Deıniı* Beslenmesine Etkileri
(The Effects of High and Low Zinc Doses On Plant Fresh Weight, Chlorophyll Content, and Calcium, Phosphorus and Iron Nutrition in Hydroponically Grown Tomato Cultivars )

Author : Cengiz KAYA  David HIGGS  
Type :
Printing Year : 2001
Number : 2001-1
Page : 13-16


Summary
Düşük ve yüksek dozdaki çinkonun, bitki gelişmesi, klorofil içeriği ve bazı suda çözülebilir makro ve mikro besin elementlerine olan etkilerini test etmek için, Blizzard ve Liberto domates çeşitleriyle kontrollü ısıtmalı odalarda kısa-döneınli bir deneme yürütülmüştür. Çinko besin çözeltilerine 0.154, 7.70 ve 77.0 pmoi/l olarak katılmıştır. Bitki yaş ağırlığı, klorofil içeriği, makro ve mikro elementlerin konsantrasyonları 7.70 jamol/i Zn uygulanmasında optimum düzeyde tesbit edilmiştir. 0.154 f^moi/1 Zn’ da gelişen bitkiler P toksisitesi göstermişlerdir ve 77.0 fimol/l Zn’da yetiştirilenler ise Fe noksanlığı göstermişlerdir. Hem düşük ve hem de yüksek çinkoya karşı çeşitler arasında farklılık bulunmuş fakat bu farklılıkla bitkideki besin konsantrasyonları arasında düzenli bir ilişki saptanmamıştır.

Turkish Keywords


Abstract
A short-term experiment was conducted with two tomato cvs, ‘Blizzard’ and MJberto’ in a Controlled Temperature (C.T.) room to test the effects of both low and high zinc concentrations on plant growth, chlorophyll and some water-sol uble macro and micro nutrient contents of the plant. Zn was added into nutrient solution at 0.154, 7.70 and 77,0 (.unol/l. Plant fresh weight, chlorophyll and macro and micro nutrient concentrations werewithin optimal range in 7.70 jimoi/l Zn treatment. The plants grown at 0,154 (.rmol/1 Zn exhibited P toxicity and those at 77.0 ¡.imol/l showed Fe deficiency. There were some cultivar differences in response to both low and high zinc, but no consistent relationship between cuitivars and nutrient concentration within the plant.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri