English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Şanlıurfa İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi
(Determination of Level of Chicken Meat Consumption and Consumption Pattern of Consumers in Şanlıurfa Urban Areas )

Author : Turgay ŞENGÜL  Yusuf ÇELİK - Zeki DOĞAN  
Type :
Printing Year : 2002
Number : 2002-1
Page : 145-150


Summary
Bu çalışma, Şanlıurfa İli Merkez ilçe kentsel alanında tüketicilerin tavuk eti tüketim düzeylerini ve tüketim davranışlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla yapılan araştırma için gerekli veriler kentsel alanı temsil edecek şekilde farklı gelir düzeyine sahip ailelerden anket yoluyla elde edilmiştir. Anket çalışmaları 2000 yılı Ocak-Şubat aylarında yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, incelenen ailelerde kişi başına yıllık tavuk eti tüketimi ortalama olarak 13.3 kg, aile başına yıllık tavuk eti tüketimi ise 75.6 kg olarak bulunmuştur. Tavuk eti tüketim düzeyinin farklı gelir gruplarında değişiklik gösterdiği ve tüketicilerin gelir düzeyine bağlı olarak tavuk eti tüketim düzeylerinin de arttığı belirlenmiştir. Tüketicilerin tavuk eti alım sıklığı incelendiğinde, tüketicilerin % 43.4’ünün haftada bir tavuk eti satın aldığı gözlenirken, % 34.3’ü iki haftada bir, % 13.5’i ayda bir ve % 8.8’inin ise haftadan birden fazla aldığı tespit edilmiştir. Tüketicilerin ortalama % 60.2’si tavuk etini tüm olarak satın alırken, % 39.8’i parça halinde satın aldıklarını bildirmişlerdir. Tavuk etinde en çok tercih edilen kısım % 50.0 oranı ile but eti olurken, bunu % 36.7 oranı ile göğüs eti izlemektedir. Tavuk etini bütün halinde alanların % 46.0’sı karkasın orta büyüklükte olmasını arzu etmektedirler. Tüketicilerin tavuk eti alım yerleri önemli ölçüde farklılık göstermiş ve tüketicilerin % 73.32’ lik kısmının tavuk etini marketten satın aldıkları saptanmıştır.

Turkish Keywords
Tavuk eti tüketici pazarlama Şanlıurfa

Abstract
This study was designed to investigate the level of chicken meat consumption and consumption pattern of consumers in Şanlıurfa urban areas. The database of the present study was made up by surveying the people representing different groups of standard of living. The survey was carried out between January and February, -2000. According to the results obtained among the f amilies investigated, while the consumption of chicken meat per person was 133 kg, this was 75.6 kg per family. The consumption of chicken meat varied -depending upon the people’s standard of living and the increase in the standard of living brought about more chicken meat consumption. It was also noticed that while 43.4 percent of the consumers bought chicken meat once a week, 34.3 percent of the consumers had once in every two weeks, 13.5 percent of them purchased once a month and 8.8 percent of consumers bought more than once a-week. In average, 60.2 percent of the consumers preferred to buy chicken as a whole. The ratio of the consumers preferred to purchase chicken as parts was 36.7 percent. The most preferred part of chicken was legs with preference of 50 percent of consumers This was followed by breast with 36.7 percent preference. 46.0 percent of the consumers who favour to buy chicken as a whole, want to have a medium size carcass. It was also noticed that there was a remarkable variations between the places where consumers bought chicken and many of the consumers (73.32 percent) preferred io buy chicken from the markets.

Keywords
Chicken meat consumers marketing Şanlıurfa

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri