English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat İlinde Besi Sığırcılığının Yaygın Olarak Yapıldığı Kırsal Yerleşim Birimlerinin Sorunları ve Çözüm Olanakları Üzerine Bir Araştırma
(A Research On The Matters And Solution Possibilities Of Rural Settlement Units In Tokat Province Where Beef Cattle Farming Is Prevalent )

Author : İbrahim ÖRÜNG  Sedat Karaman  
Type :
Printing Year : 2002
Number : 2002-1
Page : 113-117


Summary
Ülkemizdeki iklim ve doğal kaynaklar göz önüne alındığında, tarımsal üretimdeki optimum verimi sınırlayan önemli bir etmenin de tarımdaki mühendislik hizmetlerinin olduğu görülür. Kültürteknik kapsamına giren mühendislik önlemleri yardımıyla tarım işletmelerinde toprak ve su kaynaklarından daha ekonomik yollarla yararlanma ve ürünlerin değerlendirilmesi olasıdır. Bu araştırmada. Tokat yöresinde gün geçtikçe gelişmekte olan besi sığırcılığının yaygın olduğu köylerin kırsal yerleşim sorunları ve bunların çözüm olanakları incelenmiştir. Bu amaçla Tokat iline bağlı 39 adet köy, araştırma materyali olarak belirlenmiştir.

Turkish Keywords


Abstract
As considering the climate and natural resources of Turkey, engineering services in agriculture are one of the important factors limiting optimum agricultural production. It is possible to get more economical benefit from these land and water researches and to use the agricultural products from these researches more efficiently by using of these engineering services covered by agricultural engineering studies. In this study, the rural settlement problems of villages in Tokat province where beef cattle fanning is devoloping, and possible solutions for these problems were investigated. For this purpose, 39 villages in Tokat were examined.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri