English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yeşil Alan Tesisinde Kullanılar Bazı Buğdaygillerin Tokat Koşullarında Bazı Argonomik Özellikleri ve Tohum Verimlerinin Belirlenmesi
(Investigations on Seed Yield and Agronomic Purposes of Some Grasses Grown for Turfgrass Purposes in Tokat Conditions )

Author : Mustafa YILMAZ  Rıza AVCIOĞLU  
Type :
Printing Year : 2002
Number : 2002-1
Page : 87-95


Summary
Bu araştırma; Tokat ekolojik koşullarında Eylül 1997-Haziran 1999 döneminde; Agrostis, Lolium, Poa, Festucave Agropyron cinslerine ait 13 çeşit serin iklim buğdaygili; 20 ve 30 cm sıra arası mesafesi kullanılarak, Tesadüf Blokları Deneme Deseni’nde Bölünmüş Parseller’e göre 4 tekrarlamalı olarak düzenlenmiştir. Araştırmada; Bitki boyu, Vejetatif ve Generatif sap sayısı. Tek başak veya salkımda tohum sayısı ve verimi, Yeni ürün tohumların çimlenme oranı, Bintane ve Hektolitre ağırlığı, Tohum, Sap ve Biyolojik verim ile Hasad indeksi özellikleri incelenmiştir. Çeşitlerin tamamı, incelenen özellikler açısından birbirlerinden önemli derecede farklılıklar göstermiştir. Sıra arası mesafeleri bakımından ise bütün çeşitler, hasad indeksi ve bindane ağırlığı hariç diğer tüm özellikler yönünden 20 cm sıra arasında daha yüksek değerler vermiştir. Sıra arası x çeşit interaksiyonları da önemli farklılıklar içermektedir. Araştırmanın iki yıllık ortalama sonuçlarına göre, denemeye alınan buğdaygillerin Poa cinsi hariç diğerlerinin tohum verimleri ve kaliteleri oldukça yüksek olarak saptanmış ve üretilmeye değer bulunmuştur.

Turkish Keywords
Agrostis Lolium Poa Festuca Agropyron serin iklim buğdaygili sıra arası mesafesi tohum verimi

Abstract
This study was conducted in Tokat ecological conditions during September 1997-June 1999 period. Thirteen cool season grass cultivars of Agrostis, Lolium, Poa, Festucaand Agropyrongenera were studied to determine their seed production features. Thirteen cultivars were grown in rows spaced 20 or 30 cm apart in seed production experiment. The experimental design was completely randomized blocks with four replications. In this study, some characteristics such as plant height, vegetative and generative stalk numbers, seed number and yield of an inflorescence, seed vigor rate, 1000-seed weight and test weight, straw and biomass yields and harvest index were investigated. The results indicated that there were significant differences among all of the characteristics Most of the cultivars, except for Poa genus were suitable for seed production.

Keywords
Bentgrass, Ryegrass, Fescue Wheatgrass Orchardgrass Bromegrass cool season grasses row spa

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri