English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat Ekolojik Şartlarında Kışlık ve Yazlık Ekime Uygun Mercimek (Lens culinaris Medic) Çeşitlerinin Belirlenmesi
(Determination of Favorable Lentil {Lens culinarisMedic) Cultivars for Autumn and Spring Sowing in Tokat Ecological Conditions )

Author : Cevdet AKDAĞ  Oral DÜZDEMİR  
Type :
Printing Year : 2002
Number : 2002-1
Page : 69-73


Summary
Bu çalışma 1998-2000 yılları arasında Tokat şartlarında kışlık ve yazlık ekime uygun mercimek çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Deneme tesadüf bloklarında faktöriyel düzende üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Kışlık ekimler Kasım ayında yazlık ekimler ise Mart ayında yapılmış ve 12 mercimek çeşidi denenmiştir. Denemede bitki boyu, bitkide tane sayısı, bin tane ağırlığı, biyolojik verim, tane verimi ve hasat indeksi incelenmiştir. Bitki boyu, bin tane ağırlığı ve biyolojik verim kışlık ekimde, hasat indeksi ise yazlık ekimde daha yüksek bulunmuştur. Dekara tane verimi kışlık ve yazlık ekimde değişmemiştir. Çeşitlerin tane verimleri 93.78- 172.56 kg/da arasında değişmiştir. En yüksek tane verimini kışlık ekimde Seyran-96 (183.96 kg/da), yazlıkta ILL-1939 ve Seyran-96 çeşitleri (sırasıyla 161.57 ve 161.21 kg/da) vermiştir.

Turkish Keywords
Ekim zamanı mercimek çeşit verim

Abstract
This study was done to determine the favorable lentil cultivars for autumn and spring sowing in Tokat conditions during 1998-2000 years. The research was carried out as a randomized blocks factorial arrangement with 3 replications. Autumn sowing was done on November, spring sowing was done on March and 12 lentil cultivars were used. Plant height, number of seeds per plant, 1000 seed weight, biological yield, seed yield and harvest index properties were evaluated in the experiment It was found that plant height, 1000 seed weight, and biological yield were higher in autumn sowing and harvest index was higher in spring sowing. Seed yield per decare did not different in autumn and spring sowings. Seed yield varied from 93.78 kg da'1 to 172.56 kg da'1 in the cultivars. The highest seed yield in autumn sowing was in Seyran-96 (183.96 kg da-1) and that of spring sowing was in ILL-1939 and Seyran-96 cultivars (161.57 and 161.21 kg da1, respectively).

Keywords
Sowing date lentil cultivar yield

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri