English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tarım İşletmelerinin Kredi Kullanımında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Yozgat İli Merkez İlçe Örneği)
(The Problems And Proposed Suestions In The Credit Use Of Farms (A Case Study Of The Central County Of Yozgat Province) )

Author : Halil KIZILASLAN  Şükrü KÖKSAL  
Type :
Printing Year : 2002
Number : 2002-1
Page : 39-49


Summary
Bu araştırma, Yozgat İli Merkez İlçe tarım işletmelerinde tarımsal kredi kullanım durumu, kredilerin üretici üzerine etkisi, alınan kredilerin amacına göre kullanılıp kullanılmadığı, kredi kaynağı içerisinde T.C Ziraat Bankası’nın yeri, kredi temininde ve geri ödemede karşılaşılan sorunları belirlemek ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri getirebilmek amacıyla yapılmıştır. Veriler basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile örneğe giren işletmelerden anket yoluyla toplanmıştır. Araştırmada, yüzde hesapları, Khi-kare istatistiki analizlere yer verilerek sonuçlar elde edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmada, üreticilerin kredi almada çeşitli zorluklarla karşılaştığı. Ziraat Bankası’nın önemli bir kredi kaynağı olduğu, kredi faizlerinin yüksek olduğu, formalite ve bürokrasinin gereğinden fazla olduğu saptanmıştır.

Turkish Keywords
Kredi T.C Ziraat Bankası Tarım İşletmesi

Abstract
This research was conducted to study the use of agricultural credit in the farms of the central count)' of Yozgat province and the effect of the credit on farmers, whether the credit are spent appropriately, the position of the TR Ziraat Bank as the source of the credit and to determine the problems faced in the assurance and repayment of the credit and to propose some solutions for these problems.The data has been accumulated by simple random sampling through questmaire from the firms takegart in the sample, In the analysis the results have been achieved by using search methods such as compare mental, chi-square. In research, it was found out that the farmers faced various difficultrees in getting the credit, the Ziraat Bank was an important source of the credit, the credit interests were high, and there was too much formality and bureaucracyin die process.

Keywords
Credit The Ziraat Bank Farms

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri