English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat-Zile Ova Tarım İşletmelerinde Sosyo-Ekonomik Yapı ve Gelir Dağılımı
(Socio-Economic Structure and Income Distribution In The Plain Farms In Zile District Of Tokat Province )

Author : H.Bahadır ARSLANKURT  Yaşar AKÇAY  
Type :
Printing Year : 2002
Number : 2002-1
Page : 29-37


Summary
Bu araştırmada, Tokat ili Zile ilçesi ova tarım işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı, arazi ve gelir dağılımları ortaya konulmuştur. Araştırmada kullanılan veriler, Zile ovasım temsil niteliğine sahip 14 köyden Neyman örnekleme yöntemi ile belirlenen 90 adet tarım işletmesinden sağlanmıştır. Üretim dalları itibariyle yapılan analizlerde brüt marj analiz tekniği kullanılmıştır. Ayrıca, işletmeler bir bütün olarak ele alınarak yıllık faaliyet sonuçları incelenmiştir. Gelir dağılımına ait hesaplamalarda Gini oranı ve Lorenz eğrisinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre bölgede işletmeler ortalaması itibariyle; toplam brüt marjın %82,41’i tarla ürünlerinden, %17,29’u hayvansal ürünlerden, %0,30’u ise bağcılıktan oluştuğu tespit edilmiştir. Araştırma bölgesinde incelenen işletmelerde, işletmeler geneli itibariyle ortalama tarımsal gelir 2 140 834 200 TL (5 843,25 $) olarak tesbit edilmiştir. Bu gelirin dağılımını gösteren Gini Oranı 0,5002’dir. Toplam aile geliri 2 254 656 400 TL (6 153,92 $) olup Gini Oranı 0,4714’dir. Kişi başına düşen aile geliri 324 670 500 TL ( 886,16 $) olup Gini Oranı ise 0,4511 olarak bulunmuştur. Araştırma bölgesindeki işletmelerin ortalama mülk arazi genişliği 68,42 dekar ve Gini Oranı 0,3646; işletme arazisi genişliği 79,41 ve Gini Oranı ise 0,3677 olarak saptanmıştır. Bulunan bu değerler işletmelerde gelirin dengeli dağılmadığını göstermektedir.

Turkish Keywords
Sosyo-Ekonomik Yapı Gelir Dağılımı Gini Oram Zile

Abstract
In this study, socio-economic structure, income and land distribution in the plain farms in Zile district of Tokat province were determined. The data used in the study obtained from the 14 villages representing of the Zile plain got by survey from 90 farms determined by the proportionate stratified random sampling metod. Gross-Margin Analysis Method has been used for agricultural production branches. Also, agricultural faims have been dealed with a whole and yearly occupation results were investigated, “Gini Ratio” and “Lorenz Curve” were used in the calculation of the income distribution. Acording to study results, for average of agricultural farms in the region was created by land products %82,41, dairy products %17,29 and viniculture %0,30. Income distribution of the farms was deteailed by agricultural income, total family income and per .capita family income. In consequence of these criterion, it was determined that per capita agricultural average income was 2 140 834 200 TL(5 843,25 $), total family income was 2 254 656 400 TL (6 153,92 $) and average per capita family income was 324 670 500 TL(886,16 $). Gini ratio of the agricultural income, total family income and per capital family income was found 0,5002, 0,4714 and 0,4511, respectively. In the region, the size of average own land is 68,42 decars and the size of average farm land is 79,41 decars. Gini-ratio of the dispersion of own land and farm land were 0,3646 and 0, 3677, respectively Our study result show that income distribution in agricultural faims aren't balanced.

Keywords
Sosyo-Economic Structure Income Distribution Gini Ratio Zile

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri