English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kastamonu İli Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Şeker Pancarı Nekrotik Sarı Damar Virüsü (BNYW) ve Şeker Pancarı Toprak Kaynaklı Virüs (BSBV-2) Hastalığının Yaygınlığının Belirlenmesi
(Distribution of Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV) and Beet Soil-Borne Virus (BSBV-2) in Sugar Beet Growing Areas of Kastamonu )

Author : Nazlı Dide KUTLUK YILMAZ  Yusuf YANAR  
Type :
Printing Year : 2002
Number : 2002-1
Page : 1-4


Summary
Bu çalışma Kastamonu ili şeker fabrikası pancar ekim alanlarında Şeker Pancarı Nekrotik Sarı Damar Virüsü (BNYVV) vc Şeker Pancarı Toprak Kaynaklı Virüs (BSBV-2) hastalıklarının yaygınlık oranlarını belirlemek amacıyla 1994 yılında gerçekleştirilmiştir. Virüs benzeri simptom gösteren bitki örnekleri toplanarak bunlara DAS-ELISA testi uygulanmıştır. ELİSA testi sonuçlarına göre Taşköprü, Fabrika Merkez, İlgaz ve Tosya bölgelerinde BNYVV'ün bulaşıklık oranı sırasıyla %100, %91, %76 ve %74 olarak bulunurken Şehir Merkezi, Boyabat ve Daday'da hastalık görülmemiştir. Yine survey yapılan alanlarda BSBV-2'ye rastlanılmamıştır

Turkish Keywords
Şeker pancarı BNYVV BSBV-2

Abstract
This study was conducted to determine the distribution of two viral pathogens of sugar beet (Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV) and Beet Soil-Borne Virus (BSBV-2) in sugar beet growing areas of Kastamonu Sugar Refinery Regions in 1994 Plant samples shown virus like symptoms were tested by using DAS-ELISA method. Based on the serological test result, rates of sugar beet fields infested with BNYVV inTaşköprü, Factory Region, Ilgaz and Tosya were 100%, 91%, 76% and 74% respectively while plant samples collected from Central Region, Boyabat and Daday had negative absorbans values. BSBV-2 was not detected from any of the samples tested.

Keywords
Sugar beet BNYVV BSBV-2

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri