English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye'de Buğday Destekleme Politikaları ve Uygulamaları
(Wheat Supporting Policies and Practices in Turkey )

Author : Halil KIZILASLAN  Senem AKTAŞ  
Type :
Printing Year : 2003
Number : 2003-1
Page : 41-50


Summary
Bıı çalışmada. Türkiye'de Cumhuriyet döneminden itibaren uygulanan destekleme politikalarına kısaca değinilmiş ve tahıllarda özellikle de buğday ürününde kullanılan destekleme sistemleri açıklanmış ve destekleme alınılan kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisinin fiyatlandırmalarına yer verilmiştir. Alternatif destekleme politikaları belirtilerek özellikle Doğrudan Gelir Desteği sisteminin uygulamaları açıklanmıştır. Bu sistemin diğer sistemler tamamen kaldırılarak uygulamaya geçilmesi durumunda olumlu ve olumsuz sonuçlarına yer verilmiştir. Araştırma sonucuna göre; buğday üretim politikaları hazırlanırken üretimi., kaliteyi., verimi, pazarlamayı ve çiftçi gelirlerini iyileştirmede yeterli olunamadığı belirlenmiştir.Uygulanan fiyat sistemi ve yapılan desteklemeler üreticilerin teknik ve sosyo-ekonomik gelişimini sağlayamadığı gibi tüketiciler ve tarıma dayalı sanayi içinde hem uygun fiyat hem de kaliteli mal temini konusundaki sorunları gidermede yetersiz kalmıştır. Gelinen noktada mevcut destekleme politikaları kamuya yüksek maliyet getirirken, üretici, sanayici ve tüketici de bu politikalardan memnun değildir. Diğer yandan izlenen politikaların etkin ve verimli olmaması sektörün ekonomik olmasını engellemektedir. Bu doğrultuda çeşitli iyileştirme çalışmalarına yer verilerek uzun dönem içinde hem tarımsal üretimin hem de bu konudaki politik uygulamaların etkin hale getirilebileceği belirtilmiştir.

Turkish Keywords
Buğday Tarımsal Destekleme Politikaları Alternatif Destekleme Politikaları

Abstract
In this study, applied agricultural pollicies after establishing Republic of Turkey has been mentioned and used supporting systems for grains especially for wheat has been explained and prices given as supporting purchases by TMO (Crop Office) have been given. Especially, application of direct income supporting Systems has been explained by indicating alternative supporting policies. Negative and positive Tesults of these systems when it is applied by abolishing the other systems have also been indicated.According to research result, while wheat production policies has been prepared, production, quality, productivity, marketing and fanner income criterions were not taken in to consideration or they were not sufficient. Tliis structure also makes agricultural income lower than the non-agricultural incomes. That's why, agricultural and economic development have also been effect negatively from this structure. Applied price system and supports neither develops agricultural producers technically, socially, and economically nor solves consumers and agricultural industry price and quality problems. A1 this point, producer, industrialist and consumer are not satisfied from existing supporting policies while it costs too much for the public. In this study, it is mentioned how to activate agricultural production and its applied policies' being implied in a long term by giving place to several reforms.

Keywords
Wheat Agricultural Supporting Policies Alternative Supporting

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri