English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye'de Enflasyonun Tarım Sektörü Üzerine Etkileri (1983-1998)
(The Effects of Inflation on Agriculture Sector in Turkey (1983-1998) )

Author : Gülistan ERDAL  A. Zafer GÜRLER  
Type :
Printing Year : 2003
Number : 2003-1
Page : 27-39


Summary
Bu çalışmada, Türkiye'deki yüksek oranlı enflasyonun, tarım ürünleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırma konusu, bitkisel ve hayvansal ürünler amaçlı, olarak seçilmiştir. 1983-1998 döneminde ele alman ürünlerin cari ve reel fiyatları karşılaştmlmıştır. Bu karşılaştırmaya göre, cari ürün fiyatlarının reel ürün fiyatları üzerinde artış gösterdiği belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki ürünlerin fiyatları ile bu ürünlerin üretiminde kullanılan girdi fiyatları karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Bitkisel ürünler için; ilaç, sulama suyu ve işgücü fiyatlarının çiftçinin alım gücünü olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca araştırma dönemi boyunca, tohum, gübre ve akaryakıt fiyatlarının sürekli yükselme eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Hayvansal ürünlerde ise işgücünün önemli bir maliyet unsuru olduğu saptanmıştır. İncelenen dönem boyunca ürün-girdi pariteleri hesaplanmıştır. Böylece çiftçinin satın alma gücünün enflasyonla bağlantılı olarak değişimi ortaya konulmuştur. Genel olarak enflasyon oranının yüksek olduğu yıllarda çiftçinin, satrn alına gücünün düştüğü, buna karşın, enflasyon oranının düşük olduğu yıllarda çiftçinin satın alma gücünün arttığı görülmüştür. Araştırma sonucuna göre; enflasyon baskısından en fazla zarar gören bitkisel ürünün, şekerpancarı, enflasyondan en fazla zarar gören hayvansal ürünün ise. tavuk yumurtası olduğu tespit edilmiştir. Enflasyon baskısından en az zarar gören bitkisel ürünün, tütün, enflasyon baskısından en az zarar gören hayvansal ürünün ise sığır eti olduğu belirlenmiştir.

Turkish Keywords
Enflasyon İç Ticaret Hadleri Çiftçinin Satın Alma Gücü Oriin Fiyatı Girdi Fiyatı

Abstract
In this study the effects of high ratio inflation on agricultural products in Turkey has been analyzed. Current and real pricos of products have been compared between 1983 to 1998 time period. According to this comparison an increase of currend products prices have been found. In this sutudy also, the inputs and products prices are compared. As a result, it was determined that for the vegetal production chemicals, irrigation water and labores prices influnced the purchasing power of farmers. On the other, hand, a continuous increase in seed, pertilizer and fuel prices was determined. In animal products labor parities was found out to he the most important factor influencing inflation. During the survey period, input parities have been calculated calculated, and the varierions of purchasing power of fanners and its relations with inflation have been analyzed. Generally, when the inflation ratio was hing, the purchase power of farmer has declined. In contrast, when the inflation ratio "was low the purchase power of fanners increased. According to the result of this study it was determined that high inflation affects sugar beet prices highly. In animal production egg (chicken) are also highly affected by inflation. Where as, tobacco and beef are the products which are very slightly influenced by the high inflation.

Keywords
Inflation Internal Terms of Trade The Purchasing Power of Farmers Input Prices Product Prices

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri