English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat İlinde Üreticilerin Zirai Mücedele Etkinlikleri Üzerinde Bir Araştırma
(Study on the Pest Management Practices of the Farmers in Tokat Province )

Author : İzzet KADIOĞLU    
Type :
Printing Year : 2003
Number : 2003-1
Page : 7-15


Summary
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin tarım açısından yoğun potansiyeli olan Tokat ilinde üreticilerin zirai mücadele uygulamaları., pestisit kullanmı alışkanlıkları, uygulama hataları, karşılaştıkları sorunlar ve bunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Anket çalışması Tokat’ın önemli tarım potansiyeli olan Merkez. Turhal, Pazar ve Zile ilçelerinde ve bu ilçeleri temsil edebilecek köylerinden 183 üretici ile görüşme yapılarak gerçekleştirilmiştir. Aııket çalışmasında 33 soru yöneltilmiş, elde edilen bilgiler yüzde oran testiyle değerlendirilmiştir.Sonuçta üreticilerin sosyo-ekonomik yapıları, yaptıkları zirai mücadele uygulamaları ve bu uygulamaları yaparken birçok hatalar yaptıkları ortaya çıkarılmıştır. Bu uygulama hataları üreticinin ekonomisini etkilemekte, çevre kirliliği sorunlarını ortaya çıkarmakta ve doğal dengeyi bozmaktadır. Tokat çiftçisi kendisine bilgi kaynağı olabilecek zirai mücadele ilaç bayilerinden. Tanın İl Müdürlüğünün ilgili kuruluşlarından. Ziraat Fakültelerinden, Zirai Mücadele Araştırma Enstitülerinden yeterince yararlanamamaktadır. İlaç bayileri ile daha çok işbirliği içinde olmalarının en büytik nedeninin ödeme kolaylığının sağlanmasıdır. Bu dununun Türkiye genelinde Tokat'a özelleşmiş olmayıp başka bölgelerde de yapılan çalışmalarla aynı olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonunda uygulama hataları ile ilgili öneriler sunulmuştur.

Turkish Keywords
Anket Pestisit Zirai mücadele

Abstract
This questionary study was aimed at investigation of the Tokat farmers pest management practices, pesticide usage habits, inappropriate application practices and problems which farmers come-across during the pest management practices; and giving some recommendation for solution to these problems in Tokat in 1999-2000. Tokat, one of the city of Eastern Black Sea Region, has higher agricultural potential. Questionary study was conducted on 183 farmers located in Central, Turhal, Pazar and Zile county of Tokat Questionary form contains 33 questions. Data -was evaluated by use of percentage ratio test. Based on the results of this study socio- economical structure and pest management practices of Tokat farmers were determined. It was found out that the fanners have made so much mistake during their pest management practices. These inappropriate pest manegement practices especially inconvenient pesticide use increased production cost, caused environmental pollutions and disturbed natural balance. The results showed that Tokat fanners usually have not consulted the agrochemical markets. Faculty of Agriculture. Plant Protection Research Institues and the local agricultural cooperation of Turkish Ministy of Agriculture. They usually consulted to agrochemical markets, because the markets offers convenient payment-agreement to the farmers. Preference of agrochemical markets for pest management information common sense of not onl\ Tokat farmer but also most of the farmers in other regions of Turkey. Based on the results of this study some recommendations were made to the lamıers.

Keywords
Questionary Pesticide Plant protection

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri