English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mısırda {Zea mays indentata Sturt) Kendileme Generasyonlarında Bazı Bitkisel Özelliklerdeki Değişim
(Variation on Some Agronomic Characters in Selflng Generations in Corn (Zea mays indentata Sturt) )

Author : Ahmet ÖZ  M. Emin TUĞAY  
Type :
Printing Year : 2003-2
Number : 2003-2
Page : 123-132


Summary
Bu araştırma 1993, 1.995 ve 1996 yıllarında Tokat/Kazova koşullarında yürütülmüştür. Araştırmanın amacı eldeki mısır populasyonlannda kendileme yapmak ve çeşitli özelliklerinde kendilemenin etkisini belirlemektir. Kendılemelcr sonucunda populasyonlarda incelenen bütün özellikler bakımından değişim olduğu görülmüştür. Tepe ve koçan püskülü gösterme sürelerinde artış, bitki boyu, ilk koçan yüksekliği, koçan uzunluğu, koçanda srra sayısı, tek koçan toplam, tane ve somak verimleri ve tane sayısında önemli oranda azalma meydana gelmiştir. Bin tane ağırlığı ve ham protein oranı yıllara göre geniş dağılım göstermiştir. Populasyonlarda amaca uygun görünen kendilenmiş hat adayları belirlenmiştir. Üç yıllık sonuçlara göre erkencilik yönünden 4 numaralı populasyon uygun görünmektedir. En yüksek bitki boyu 5. en uzun koçan 33 numaralı populasyonlarda ortaya çıkmıştır. Koçanda sıra sayısı, toplam verim ve tane veriminde 56, koçanda tane sayısında 56 ve 64, ham protein oranında 17 numaralı populasyonlar en uygun bulunmuştur. Daha güvenilir bir seçim için kendilemelere devam edilmesi gerekmektedir.

Turkish Keywords
Mısır kendileme kendileme depresyonu

Abstract
This study carriedout under Tokal/Kazova conditions during 1993,1995 and 1996. The objective of this research is to inbreed in the com populations and to determine effects of inbreeding on some agronomic traits. Selfing affected all the characters examined in populations. The tasseling and silking times of populations were increased while plant height, first ear height, ear lenght, number of seed rows of ear. grain yield of ear, grain and ear weight and the number of seed per ear were decreased significantly by selling. The kernel weight and raw protein rate of grain were fluncluated by years. It was determined that there were suitable types to develop inbred lines among populations stndied. This three-years study showed that the 4th population was suitable to select for earliness. It was also determined that the 5th population was suitable for taller plant height, the 33rd population was suitable for longest car . The 56th population was suitable for TOW number per ear. The 56th and 64th populations were seed number and the 17th population was suitable for protein Tate. It is required that the selfing should be continued to determine more accurate result

Keywords
Com inbreeding inbreeding depression

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri