English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kırdan Kente Göç Eğilimi: Tokat İli Erbaa İlçesi Örneği
(The Migration Tendency from Rural to Urban Areas: An Example of Tokat Province, Erbaa District )

Author : Nuray KIZILASLAN    
Type :
Printing Year : 2003
Number : 2003-2
Page : 81-87


Summary
Bu araştırmanın amacı, bölgede kırdan kente göç eğilimlerini ve neden olan faktörleri belirlemektir. Tokat İli Erbaa İlçesi köylerindeki çiftçilerin eğilimlerini belirlemek için anket yöntemine başvurulmuştur. 100 çiftçi tesadüfi olarak seçilmiştir. Halen köylerinde kalan çiftçilerin % 28'ıııin göç etme isteğinde olduğu belirlenmiştir. Bu istekte en önemli nedenler gelir yetersizliği, çocukların eğitimi, köydeki imkanların sınırlılığı, çiftçiliğin zahmetli oluşu ve kan davasıdır. Göç etmek istemeyenler ise, köyden kopanıama. ış bulma kaygısı, kentin çekici gelmemesi nedenlerini öne sürmüşlerdir. Bu sonuçlardan hareketle, kırdan kente göç olgusunun önlenmesinde alınabilecek önlemlerin başında çiftçinin köyünde kendisine “iş imkanlari’nın yaratılması, sosyal sorunlarının asgariye indirilmesi gelmektedir. Kısaca, bölgelerarası ve kırla kent arası gelişmişlik farklılıklarının ortadan kaldırılması ve nüfus hareketinin önlenmesi için etkili yöntemlerden birisi kırsal sanayi anlayışıdır.

Turkish Keywords
Köy kent göç eğilim

Abstract
In this research, the main reasons that make migration from rural to urban areas were elicited. The migration preferences of the farmers live in Tokat Province. Erbaa District were obtained via survey. A hundred farmers were randomly selected and personal interview was conducted with each of them. 28 % of the farmers indicated that they were willing to migrate to the urban areas. The main reasons of that were insufficient income, education, and employment opportunities. In addition to that, hard working and fights in rural areas were counted as some other reason for migration as well. There were some farmers who indicated that they did not want to migrate. The main reasons of that option were being connected to the village, high probability' of being unemployed in urban, crowded population, weak relationship between people, pollution, shelter, and etc. The author of this study believes that the main things that could prevent the migration are increasing employment opportunities in village and eliminating or declining the social problems. In short, the development of rural industry can eliminate the differences between regions, city-village. and thus, migration will decline.

Keywords
Rural urban migration tendency'

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri