English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Pazarı Olmayan Varlıklara Yönelik Bir Kıymetlendirme Metodu: Ödeme İsteği
(A Non-Market Valuation Method: Contingent Valuation (Willingness-to-Pay) )

Author : Aydın BAŞARIR    
Type :
Printing Year : 2003
Number : 2003-2
Page : 61-68


Summary
Bu çalışma, Pazardışı kıymetlendirme metodlan ile ilgili en son teorileri tetkik etmektedir. Hoşnutluk Fiyatlandırması, Seyahat Masrafı ve Tesadüfi Fayda Metodlan kısaca anlatıldıktan sonra “Ödeme İsteği” ve “Kabullenme İsteği” Yaklaşımları detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Ödeme İsteği ve Kabullenme İsteği için kullanılan ekonomik ve istatistiki yaklaşımlar tartışılmaktadır. Modellerde kullanılan istatistiki testler kısaca açıklanmaktadır. Model Tensas nehri havzasında ormana dönüştürülen sulak alanlara uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göne bölgedeki hanehaikmın ortalama ödeyebilme isteği 44 dolardır.

Turkish Keywords
Pazan Olmayan Varlıkların Kıymetlendirilmesi Çevreye Göre Değer Biçme Seyahat Maliyeti Rastgele Fayda Ödeme İsteği Kabullenme İsteği

Abstract
This study reviews the most recent theories concerning the non-market valuation methods. After briefly reviewing Hedonic pricing, Travel Cost, and Random Utility Models, “Willingness to Pay” (WTP) and “Willingness to Accept” (WTA) approaches are explained in detail. The economic and statistical models for WTP and WTA approaches are discussed. Statistical tests that can be used in the models are explained briefly. The model was applied to forested wetlands in the Tensas River basin. According to the results obtained, the households in the region are willing to pay $44.00.

Keywords
Non-Market Valuation Hedonic Pricing Travel Cost Random Utility Willingness to pay Willingness to Ac

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri