English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Av-Avcı Etkileşimine Akvatik Vejetasyonun Etkileri Üzerine Bir Derleme
(A Review Paper on the Effects of Aquatic Vegetation on Predator-Prey Interactions )

Author : Şenol AKIN  Emine TURGUT  
Type :
Printing Year : 2003
Number : 2003-2
Page : 49-53


Summary
Bu makalede su bitkilerinin balıklar arasındaki interaksiyonlara olan etkileri irdelenmiştir. Micropterus salmoides ve Lepomis macrochirus arasındaki av-avcı ilişkisi, su bitkilerinin av-avcı ilişkilerine etkilerini anlamada mükemmel bir örnek teşkil etmektedir. Bu yüzden su bitkilerinin bütün balık türleri arasındaki av- avcı ilişkisine etkilerini değerlendirmek için bu iki tür arasındaki av-avci ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bu derlemenin sonucunda, Micropterus salmoides'in Lepomis macrochirus'ın üzerindeki av başarısı kompleks habitat, av ve avcı balığın büyüklüğü ile değişim gösterdiği sonucuna varılmıştır. Kompleks habitat Lepomis macrochırus m dağılımına ve Micropterus salmoides'in av başarısına etki etmektedir. Birçok bilim adamı, habitat karmaşıklığının artmasıyla Micropterus salmoides'in av başarısının azaldığı üzerinde hemfikirdirler. Su bitkilerinin, lıcm ava hemde av balıkların faydalanabileceği şekilde orta yoğunlukta tutulması gerektiği bİT sonuç olarak tavsiye edilebilir.

Turkish Keywords
Av-avcı ilişkisi akvatik vejetasyon akvatik vejetasyon yoğunluğu Micropterus salmoides Lepomis macrochirus

Abstract
In this paper, the effects of aquatic vegetation on fish species interactions has been reviewed. Predator-prey interaction between largemouth bass (LMB) (Micropterus salmoides) and bluegill (BLG) (Lepomis macrochirus) has been as an excellent example of understanding the effects of aquatic vegetation on the predator-prey interactions. So the focus has been given on the interactions between those species in order to evaluate a general pattern of aquatic vegetation effects on predator-prey interactions of most fish species. Predatory success of largemouth bass on bluegill can vary with complex habitat, predator and prey body size. Complex habitat affects bluegill distribution and largemouth bass predatory' success. Bluegill can avoid predation risk by hiding itself in complex habitat. Most of the authors agreed that largemouth bass predatory success declined as habitat complexity increased. Thus it can be concluded that aquatic vegetation should be kept an intermediate density so that both interacting species can benefit.

Keywords
Predator-prey interactions aquatic vegetation aquatic vegetation density Micropterus salmoides Lepom

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri