English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gıda Lezzet Araştırmalarında Terminoloji ve Analitik Yaklaşımlar
(Terminology and Analytical Approaches in Food Flavor Research )

Author : Abdulvahit SAVASLAN  Özlem AKPINAR  
Type :
Printing Year : 2003
Number : 2003-2
Page : 31-36


Summary
Bir gıda maddesinin tüketim kalitesini aroma (koku), tad, tekstür (yapı), besleyici değer, fiyat ve bölgesel tüketici tercihi belirlediği için, bir gıdanın piyasada kabul görmesinde onun tüketim kalitesi temel faktördür. Tüketicilerin herhangi bir gıdaya karşı ilk tepkilerinden biri gıdanın lezzetinin beğenilip- beğenilmedıği şeklindedir. Eğer tüketici gıdanın lezzetini beğenmemişse, gıdanın fiyatı ve besleyici değerine bakmaksızın almaktan vazgeçecektir. Diğer bir ifadeyle, iştah açıcı bir gıdayı o gıdanın lezzeti belirler Literatürde lezzet terimi değişik anlamlarda kullanılmasına rağmen; gıdanın tüketimi sırasında tat. koku ve tekstür özelliklerinin etkileşimi sonucu bıraktığı his şeklinde tanımlanabilir. Yakın zamana kadar burun ve dil yardımıyla gıdalarda lezzet analizi (duyusal analiz) tek yaklaşımdı. Günümüzde, insan organları gıdalarda lezzet maddelerinin tanımlanması ve etkilerinin değerlendirilmesinde hala son sözü söylemesine rağmen, purge-trap cihazı, gaz kromatografisi, kütle spektrometresi ve infrared ve NMR spektroskopilerinin rutin olarak kullanımı, lezzet maddelerinin iyi bir duyarlık ve çözünürlükte izolasyonu, konsantre edilmesi, ayrılması ve tanımlanmasını sağlamıştır Bu alandaki gelişmeler özellikle gıdalardan lezzet maddelerinin örneklenmesi, ayrılması ve tanımlanmasında görülmektedir.

Turkish Keywords
gıda lezzeti tad koku lezzet araştırmaları ve analizi

Abstract
The eating quality of a food product, which includes aroma (odor), taste, and texture along with nutritional value, price, and ethnic habits of consumers, is an essential factor in determining the product acceptance and preference in the marketplace. One of the first responses of consumers to a specific food is whether its flavor is liked or disliked. Obviously, if a consumer does not like the flavor of the product, he or she probably will not purchase the product regardless of its price and nutritional value. In other words, an appetizing food is frequently distinguished by its flavor characteristics. Although the term flavor has been given different meanings throughout the literature, it can be defined as the interaction of taste, odor, and textural feelings that provides an overall sensation when a particular food material is consumed. The noses and tongues were the only tools to analyze flavors until recently (sensory analysis). Today, although these human instruments continue to provide the last words on flavor compounds and their impact, the routine availability of purge and trap devices, gas chromatography, mass spectrometry', infrared and nuclear magnetic resonance spectroscopies has enabled flavor researchers to achieve isolation, concentration, separation, and identification at unprecedented resolutions and sensitivities. The developments have been mainly observed in the fields of sampling, including volatile isolation and concentration, and separation and characterization of volatiles in foods.

Keywords
food flavor taste odor flavor research and analysis

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri