English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat ve Yöresinde Patateste (,Solanım tuberosumL.) Bulunan Yabancı Ot Türleri, Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi
(Determination of Weed Flora, Ditribution and Density of Weed Species Occuring in Potato Fields in Tokat Province )

Author : Ayşin BİLGİLİ  İzzet KADIOĞLU  
Type :
Printing Year : 2003
Number : 2003-2
Page : 9-15


Summary
Bu çalışma, Tokat ve yöresinde yoğun ekiliş alanı bulunan patates tarlalarında sorun olan yabancı ot türlerini, yaygınlık ve yoğunluklarım belirlemek amacıyla 2001 yılında yürütülmüştür. Sürvey, Tokat Tarım İl Müdürlüğünden ekiliş alanları ile ilgili bilgiler alınarak bölümlü örnekleme yöntemine göre survey alanlarını temsil edebilecek toplam 51 tarlada Mayıs-Temmuz ayları arasında yürütülmüştür. Değerlendirmelerde yoğunluklar için tartılı ortalama, yaygınlıklar için ise aritmetik yüzde kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; patetes tarlalarında 60 yabancı ot türü 67.61 bitki/m2 yoğunlukta bulunmuştur. Yoğun ve yaygın olarak bulunan yabancı ot türlerinden; Solarium nigrumL. (köpek üzümü), Chenopodium albumL. (sirken), Convolvulus arvensisL. (tarla sarmaşığı), Galium aparineL. (dil kanatan), Lolium perenneL. (İngiliz çimi) ve Amaranthus hybridusL. (melez horoz ibiği)’un Tokat’ta patates dikim alanlarında yabancı ot mücadelesine yön verecek türler olduğu kamana varılmıştır.

Turkish Keywords
Patates Yabancı otlar Yabancı ot yoğunluğu Sürvey

Abstract
This study was conducted to determine the distribution and the density of weeds species which are problem on potato fields located in central Tokat and its districts in 2001. Survey was performed on the basis of divided sample method. Survey was conducted between May and July on 51 potatoes fields. In study of potato fields, total 60 weed species were determined and average number of weeds in m2 was determined as 67.61. The weed species with higher infestation rate and density were found in this study as follows; Solatium nigrumL. (black night shade), Chenopodium albumL. (green pigweed), Convolvulus ar\>ensisL. (field bindweed). Galium aparineL. (catchweed bedstraw), Lolium perenneL. (English rye grass) and Amaranthus hybridusL. (smooth pigweed), thus these weed species are needed to be taken into consideration for weed managament programs.

Keywords
Potato Weeds Weed density Weed survey

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri