English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı’nda Yeşil Alan ve Yeşil Alan Dışındaki Yabancı Otlar ve Mücadele Yöntemleri Üzerine Araştırmalar
(Study on the Determination of Weed Species and Their Control Measures in the Turfgrass Areas of Sabiha Gökçen )

Author : Narin ALTINIŞIK  İzzet Kadıoğlu  
Type :
Printing Year : 2003
Number : 2003-2
Page : 1-8


Summary
Bu çalışma İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı çim ve çim dışı alanlarda sorun olan yabancı otlar ile bunlara karşı mücadele yöntemleri üzerine yapılmıştır. Mücadele ile ilgili arazi çalışmaları havaalanının çim alanlarında, sürvey çalışmaları ise 2001-2002 yılları vejetasyon dönemlerinde çim ve çim dışı alanlarda ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yürütülmüştür. Sürvey çalışmaları yaklaşık 700 da’lık 11 paftadan oluşan çim alanında her paftaya 0.5x0.5=0.25 m büyüklüğünde en az 10 çerçeve atılarak yürütülmüştür. Her çerçevedeki yabancı otların sayımı yapılmış ve kesin teşhisi yapılamayan türler herbaıyuma alınmıştır. Herbaryuma alınan örneklerin tanısı da tamamlandıktan sonra sürvey kartlarına işlenmiştir. Buna göre; çim alanlarında yapılan sürvey sonucunda 16 familyaya ait toplam 25 cins ve 26 yabancı ot türü, çim dışı alanlarında yapılan sürveyler sonucımda 10 familyaya ait 17 yabancı ot türü saptanmıştır. Çim alanlarının genelinde %50’nin üzerinde yaygınlık gösteren yabancı ot türleri ilkbahar döneminde; Anagallis arvensisL., Chenopodium albumL., Convolvulus arvensisL., Matricaria chamomilla L., Plantago lanceolataL., Polygonumspp. ve Trifolium repensL., sonbahar döneminde ise; Erigeron canadensisL., Medicago sativaL., Plantago lanceolataL., Plantago majorL., Polygonumspp. ve Trifolium repensL. olarak bulunmuştur. Çim dışı alanlannın genelinde %50’nin üzerinde yaygınlık gösteren yabancı ot türleri ilkbahar döneminde Cichorium intybusL., Daucus carotaL.. Matricaria chamomillaL.. Plantago lanceolataL., Senecio vulgaris L. ve Polygonumspp. olarak bulunmuştur. Yeşil yani çim alanlarında yapılan mücadele çalışmalarında; farklı herbisitlerin, elle ot alımı ile karşılaştırılmalı olarak yabancı otlara % etkileri tespit edilmiştir. Bu çalışma ile havaalanı yeşil alanlarının bakım çalışmalarında yabancı otlarla mücadele konusunda; picloram %10.2 + 2,4-D %29.6, bentazone %48, 2,4-D dimetilamin %50, paraquat %20 herbisitlerinin uygulanmasıyla başarılı sonuçlar alınacağı sonucuna varılmıştır.

Turkish Keywords
Çim yabancı otlar mücadele

Abstract
Study on the determination of weed species and their control measures in the turfgrass areas of Sabiha Gökçen International Airport. This study was conducted to determine weed species and their effective control measures in the turfgrass areas and non-grassy area of Sabiha Gökçen International Airport. Surv ey was conducted in these areas during 2001-2002 vegetation periods. Survey was conducted with in 700 da turfgrass area which devided intoll plots. A 0.5x0.5 meter square was randomly from at least 10 times into each plots and all broadsleaves and grasses falling inside were conducted, identifed and recorted on surveys cards. Somework was also done in non-gassy areas. The results can be summarised as fallows; based on the survey results 26 weed species with in 25 genus belonging to 16 families in turfgrass areas and 17 weed species belonging to 10 families in non-grassy areas of Sabiha Gökçen International Airport were determined. In spring, weed species having more than % 50 of intensity were; Anagallis arvensisL.. Chenopodium albumL., Convolvulus ar\>ensisL., Matricaria chamomillaL,, Plantago lanceolataL.. Polygonumspp. and Trifolium repensL. in Sabiha Gökçen International Airport turfgrass areas. In fall; Erigeron canadensisL., Medicago sativaL., Plantago lanceolataL., Plantago majorL., Polygonumspp. and Trifolium repensL. have been found the most prevalent weed species in these areas. In spring, weed species having more than % 50 of intensity were Cichorium intybus L., Daucus carota L., Matricaria chamomillaL., Plantago lanceolataL., Senecio vulgarisL. and Polygonumspp. in out side the turfgrass areas of Sabiha Gökçen International Airport.Weed control study conducted in turfgrass area of Sabiha Gökçen International Airport, effectiveness of hand weeding and herbicide application on weed management was compared based on the result of this study, it was concludet that Picloram % 10.2 + 2,4-D % 29.6, Bentazone % 48, 2,4-D dimetilamin %50, Paraquat % 20 can be provide effective weed control.

Keywords
Turfgrass weeds control

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri