English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tarımsal Kredilerin Geri Ödenmesinde Etkili Faktörlerin Analizi
(An Analysis of Factors Affecting Repayment of Agricultural Credits )

Author : Mehmet ÜNLÜER  Erdoğan GÜNEŞ  
Type :
Printing Year : 2013
Number : 2013-2
Page : 86-93


Summary
Tarım işletmelerinin üretim faaliyetleri sürecinde öz sermaye yanında yabancı sermaye kaynaklarından krediler önemli olmaktadır. İşletmelerin kredi taleplerinin değişimi üretimden elde edilecek gelire bağlı olarak değişmektedir. Bu süreçte geri ödemede sorunlar olabilmektedir. Bu çalışmada lojistik regresyon analizi ile Eskişehir ilinde tarım işletmelerinin kullandıkları kredilerin takibe düşmesine neden olabilecek faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 117 tarım işletmesinden anket yoluyla toplanan verilerden elde edilen sonuçlara göre, işletmelerin %70,94’nün yapılandırılmış kredi kartı kullandığı ve %9,4’nün borçlarını zamanında ödeyemedikleri belirlenmiştir. Analiz sonucunda ekonomik rantabilite oranı, kredinin vadesi ve kaldıraç oranı değişkenlerinin bağımlı değişkenle anlamlı derecede ilişkili olduğu belirlenmiştir.

Turkish Keywords
Lojistik regresyon, Takibe düşen krediler, Tarımsal kredi

Abstract
Along with owner's equity, credits from external sources are also important in the process of farms' production activities. Farms' demand for credit varies depending on the income generated from production. Repayment problems may occur in this process.The aim of this study is to determine the factors that may lead to defaults on agricultural credits used by farms in Eskisehir via performing logistic regression analysis. Results of the data collected from 117 farms through a survey reveals that 70,94% of farms have used credit cards specialized for agriculture and 9,4% of farms have not been able to make their repayments in time. In conclusion of the analysis, economic profitability ratio, credit tenor and leverage ratio variables have been found to be associated with the dependent variable in a meaning degree.

Keywords
Logistic regression, Defaults on credits, Agricultural credit

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri