English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kangal Irkı Türk Çoban Köpeklerinin Bazı Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
(Determination of some physiological characteristics in Kangal breed of Turkish shepherd dogs )

Author : Mustafa KOÇKAYA  Yusuf Ziya OĞRAK Milivoje UROŠEVIC  
Type :
Printing Year : 2013
Number : 2013-1
Page : 91-95


Summary
Çalışmada 24 adet sağlıklı Kangal ırkı Türk Çoban köpeği kullanılmıştır. Çalışma kangal köpeklerinin anayurdu olarak kabul edilen Sivas ilinde ve üç farklı rakımda yaşayan köpekler (Karasar 1950 m, Divriği 1225 m, Çiğdemli 918 m) üzerinden yürütülmüştür. Çalışmada kangalların dinlenme sırasında ve 10 dakikalık egzersiz sonrasında nabız sayıları, solunum sayıları ve vücut ısıları ölçülmüştür. Dinlenme sırasında ortalama nabız sayısı 93.00/dak, solunum sayısı 22.58/dak, vücut ısısı 37.60 ?C egzersiz sonrası ortalama nabız sayısı 113.96/dak, solunum sayısı 35.38/dak, vücut ısısı 37.77 ?C olarak belirlenmiştir. Egzersiz sonrası erkek Kangalların vücut ısıları, dişilere göre daha fazla artmıştır (P<0.05). Üç farklı rakımdaki çalışma alanlarına göre yapılan değerlendirmede, gruplar arası farklılıklar bütün değişkenler için istatistikî olarak önemli bulunmuştur (P<0.001). Bu çalışma, uluslararası ilgiyi üzerine çeken ve dünyanın birçok farklı bölgesine götürülen Kangalların fizyolojilerinin yeni yaşam alanlarından etkilenmelerinin söz konusu olabileceğini göstermektedir. Sunulan bu çalışmada belirlenen ve rakım farklılığından kaynaklanan fizyolojik değişikliklerin zamanla kalıcı etkileri olup olmayacağı bilinmediğinden, konunun gelecekteki çalışmalarla takip edilmesi yararlı olacaktır.

Turkish Keywords
Kangal köpeği, fizyoloji, rakım

Abstract
In this study, 24 healthy Kangal dogs, whose fundamental duty is flock guard, were used in three different regions (1950 m altitude of Karasar, 1225 m altitude of Divriği and 918 m altitude of Çiğdemli) of Sivas province (homeland for Kangal dogs). Mean pulse, respiration and body temperature values of the Kangal dogs at rest and 10 minutes post-exercise were respectively; 93.00 and 113.96/m; 22.58 and 35.38/m; 37.60 and 37.77ºC. Male Kangals had higher body temperature than did females only after exercise (P<0.05). According to the evaluation made in three different altitudes of the study fields, the differences between the groups were statistically significant for all variables (P<0.001). This study shows that the physiology of Kangal dogs, which drew international attention and were taken to many different regions of the world, may be affected by the new living areas. Although it is not known how physiological changes alter Kangals in future this should be investigated with further studies.

Keywords
Kangal dog, physiology, altitude

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri