English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi
(Examination of Opinions of Students in Faculty of Agriculture of Gaziosmanpasa University about Education in Agricultural Faculties )

Author : Ziya Gökalp GÖKTOLGA  Sibel Gülse BAL Kemal ESENGÜN  
Type :
Printing Year : 2006
Number : 2006-2
Page : 33-38


Summary
Bu çalışma ile, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesindeki öğrencilerin ziraat eğitimi hakkındaki fikirlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yapılan yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanan 134 adet anketten elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar kısaca şu şekildedir. Öğrencilerin yalnızca %18,66’sı ziraat fakültesini birinci tercih olarak yapmıştır. Öğrencilerin %58,95’i “ziraat fakültesinde birinci sınıftan itibaren bölümlerde eğitim verilmeli, son yıl (4.sene) öğrenciler, bölümleri ile ilgili çiftliklerde uygulamalı eğitim almalı” modelini en uygun model olarak bulmuşlardır. Öğrencilerin görmek istedikleri dersler ise, gen transferi, bilgisayar destekli modern tarım, mesleki İngilizce ve sürdürülebilir tarım dersleri olmuştur.

Turkish Keywords
Ziraat Fakültelerinde Eğitim, Eğitim Modeli, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Abstract
The aim of the study is to expose opinions of students in Faculty of Agriculture of Gaziosmanpasa University about education in Agricultural Faculties. The data was obtained from 134 students in 3 and 4 classroom by face to face interview technique. The results of the study are briefly like that; only 18.66 % of students made as first preference to agricultural faculty. 58.95 % of students obtained the most appropriate model as “the education should be given in the departments of agricultural faculties, applied education connected with their department should be given to students in last year”. In addition, students want to take lessons such as gene transfer, modern agriculture supported by computer, vocational English, and sustainable agriculture.

Keywords
Education in Agricultural Faculties, Model of Education, Gaziosmanpasa University

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri