English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Plastik Atıkların Yonga Levha Üretiminde Yapı Malzemesi Olarak Değerlendirilme Olanakları
(Usability of Recycled Plastic Wastes for Particle Board Production as Construction Material )

Author : Sedat KARAMAN  Sırrı ŞAHİN İbrahim ÖRÜNG  
Type :
Printing Year : 2006
Number : 2006-1
Page : 57-60


Summary
Bu çalışmanın amacı, odun yongasına belirli büyüklüğe kadar öğütülmüş atık plastik ilavesiyle üre formaldehit tutkalı kullanılarak üretilen yonga levhaların önemli fiziksel ve mekanik özelliklerini incelemektir. Farklı karışım oranlarına sahip olmak üzere hazırlanan örneklerin, birim ağırlık değeri 684-966 kg/m3, 24 saat suda bekletme sonucu kalınlık artışı % 1-12, su emme miktarı % 21-85, eğilme direnci 5.20-17.94 MPa , yüzeye dik çekme direnci 0.15-1.32 kgf/cm2 ve ısı iletim katsayısı 0.28-0.160 W/mK olarak elde edilmiştir. Araştırma sonuçları; yonga levha üretiminde plastik atığın kullanımı ile yonga levhanın ilgili standartta öngörülen bir çok özelliğinin iyileştirilebileceği ve bunun yanında atık plastiklerin bu şekilde değerlendirilmesiyle olumsuz çevresel etkisinin azaltılabileceği kanısına varılmıştır.

Turkish Keywords
Yonga levhalar, PET şişesi artıkları, yapı malzemesi

Abstract
The aim of this study is to examine important physical and mechanical properties of particle boards which were produced by adding plastic waste grinded to a certain particle size into wood shavings and using urea formaldehyde glue. The following values were obtained from the samples which were prepared to have different mixture proportions: unit weight was 684-966 kg/m3, thickness increment after a 24 hour water exposure was 1% -12%, the amount of water absorption was 21% -85%, bending strength was 5.20-17.94 MPa, perpendicular tensile strength was 0.15-1.32 MPa and heat conduction 0.128-0.160 W/mK. According to the results of the study, it was concluded that most of the characteristics of particle boards which are suggested under the related standards could be improved by reusing plastic waste for the production of particle boards, and that, in addition to this, negative environmental consequences caused by wastes could be minimized by utilizing plastic waste in this way.

Keywords
Particle boards, polyethylene terephthelate (PED) bottle wastes, construction material

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri