English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bazı Bitkisel Çayların Toplam Fenolik Madde İçerikleri, Antioksidan Aktiviteleri ve Siyah Çay Polifenollerinin in vitro Biyoyararlılığı
(Total Phenols and Antioxidant Activities of Some Herbal Teas and In Vitro Bioavailability of Black Tea Polyphenols )

Author : Sibel KARAKAYA  Sedef Nehir EL  
Type :
Printing Year : 2006
Number : 2006-1
Page : 1-8


Summary
Son yıllarda fenolik bileşikler ve gıdaların antioksidan aktiviteleri üzerine yapılan çalışmaların sayısındaki artış, polifenollerce zengin gıdaların tüketimi ile dejeneratif hastalıklar arasında negatif ilişkinin saptanmasına bağlanmaktadır. Bu ilişkinin in vivo koşullarda sağlanıp sağlanamayacağını açıklığa kavuşturmak için fenolik bileşiklerin biyoyararlılığına ait çalışmalara gereksinim olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı Akdeniz Bölgesinde popüler olarak tüketilen adaçayı, ıhlamur, ısırgan otu, kurutulmuş ısırgan out ve siyah çayın toplam fenolik madde konsantrasyonları ile antioksidan aktivitelerini saptamak ve standart fenolik bileşikler (kateşin, ferulik asit, kuersetin) ile Troloksun antioksidan aktiviteleriyle karşılaştırmaktır. Çalışmanın bir diğer amacı ise siyah çaydaki fenolik bileşiklerin in vitro biyoyararlılığının belirlenmesidir. Siyah çay ve siyah çay dializatının ABTS radikal oksidasyonu üzerine inhibisyonları sırasıyla % 99.43 ve % 42 olarak saptanmıştır. Adaçayı, ıhlamur, ısırgan otu ve kurutulmuş ısırgan otu ile elde edilen çaylar ise ABTS radikal oksidasyonunu sırsıyla %39.61, % 96.70, %70.80 ve %95.50 düzeylerinde inhibe etmişlerdir. Siyah çay dializatının toplam fenolik madde içeriğindeki azalma % 96.48 olmasına rağmen toplam antioksidan aktivitedeki azalma % 57.76 olarak saptanmıştır. On ?M kateşin ve 10 ?M kuersetin ABTS radikal oksidasyonunu %100 inhibe etmiş, oysa Troloks ve ferulik asit için aynı inhibisyon 20 ?M konsantrasyonda saptanmıştır. Bir fincan çayın toplam antioksidan aktivitesi 10?M kuersetin, 10?M kateşin, 20 ?M Troloks ve 20 ?M ferulik aside eşdeğer bulunmuştur. Siyah çay dializatının toplam antioksidan aktivitesi ise 5 ?M Troloks ve 5 ?M ferulik asitten biraz düşük olmuştur.

Turkish Keywords
Siyah çay, adaçayı, ıhlamur, ısırgan otu, kurutulmuş ısırgan otu, siyah çay dializatı,toplam fenoller, in vitro biyoyararlılık, toplam antioksidan aktivite

Abstract
In recent years, studies on phenolic compounds and antioxidant activities of foods have increased due to the inverse relationship between degenerative diseases and consumption of polyphenol rich foods. To clarify the controversy related to if antioxidant activity can be supplied in vivo, the necessity for data on bioavailability of phenolic compounds are considered. The aim of the study was to determine total phenols and antioxidant activities of sage, linden flower, fresh nettle, dried nettle leaves and black tea infusions which are popular beverages in the Mediterranean region and also to evaluate antioxidant activities of standard phenolic compounds (catechin, ferulic acid, quercetin) and Trolox for comparison. Moreover, another goal was to determine in vitro bioavailability of black tea. Both black tea infusion and black tea dialysate inhibited ABTS radical cation oxidation by 99.43% and 42% respectively. Infusions of sage, linden flower, fresh nettle, dried nettle leaves inhibited ABTS radical cation oxidation by 39.61%, 96.70%, 70.80% and 95.50% respectively. Although total phenols of black tea dialysate decreased by 96.48%, total antioxidant activity decreased by 57.76%. Ten ?M catechin and 10?M quercetin showed 100% inhibition on ABTS radical cation oxidation. However, Trolox and ferulic acid showed 100% inhibition at 20 ?M concentrations. Total antioxidant activity of a cup of black tea was found to be equal to 10 µM of quercetin, 10 µM of catechin, 20 µM of Trolox and 20 µM of ferulic acid. Total antioxidant activity of black tea dialysate was slightly higher than both 5 ?M of Trolox and 5 ?M of ferulic acid.

Keywords
Black tea, sage, linden flower, fresh nettle, dried nettle leaves, black tea dialysate, total phenol

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri