English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Probiyotiklerin Kullanımı
(The Use of Probiotic in Aquaculture )

Author : Emine TURGUT  Nermin DEVELİ Serap USTAOĞLU TIRIL  
Type :
Printing Year : 2007
Number : 2007-2
Page : 13-18


Summary
Su ürünleri yetiştiriciliğinde hastalıklar, üretimi ve ticareti sınırlayan en önemli etken olarak bilinmektedir. Bunun yanında canlılarda antibiyotiklere karşı direncin artması önemli bir problemdir. Bundan dolayı, su ürünleri yetiştiriciliğinde hastalıkların kontrolünde yoğun olarak kullanılan antimikrobiyallere karşı alternatife ihtiyaç duyulmaktadır. Probiyotikler, hastalıkların kontrolünde kullanılan alternatif bir yol olup ve genellikle besin desteği olarak yeme veya suya ilave edilen canlı mikrobiyallerdir. Bu tip maddeler, bağırsak mikroflorasında denge sağlayarak ve konak canlının bağışıklık cevabını geliştirerek canlının sağlığına olumlu etki ederler. Bunun yanında probiyotikler, su kalitesinin iyileştirilmesinde de etkilidirler.

Turkish Keywords
Probiyotik, su ürünleri yetiştiriciliği, balık, hastalık kontrolü.

Abstract
Disease outbreaks are recognized as important constrains to aquaculture production and trade. The development of antibiotic resistance has become a growing concern; thus, there is an urgent need for alternatives to antimicrobials, currently, the most prevalent agent used for disease control in aquaculture. An alternatives forms of disease control is the use of probiotics. Probiotics function as microbial control agents and are usually defined as a live microbial feed supplement which beneficially effect the host animal by improvements in the intestinal microbial balance, enhancement of the immune response of the animal. Further probiotic bacteria can function as agents that improve water quality.

Keywords
Probiotic, aquaculture, fish, disease control

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri