English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ordu İli Merkez İlçede Ailelerin Fındık Yağı Tüketim Durumları
(Hazelnut oil consumption of families in the central town of Ordu province )

Author : Murat SAYILI  Bilge GÖZENER Gözde KALPAKLIOĞLU  
Type :
Printing Year : 2013
Number : 2013-1
Page : 84-90


Summary
Bu araştırmada, Ordu İli Merkez İlçedeki ailelerin yemeklik yağ tüketim durumları incelenmiştir. Ayrıca fındık yağı tüketimine etki eden faktörlere ilişkin faktör analizi yapılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler Ocak-2013 yılında 272 adet kişi ile yapılan anket çalışması sonucu elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, en fazla tüketilen yağlar tereyağı (%71,32) ve fındık yağıdır (%61,76). Toplam yağ tüketim miktarı aile başına 6,71 kg/ay ve kişi başına ise 1,89 kg/ay’dır. Aileler yağ satın alırken en fazla 5 lt’lik ambalajları tercih etmektedirler. Fındık yağı sağlıklı ve kaliteli olması düşüncesiyle bölge halkı tarafından çok fazla tüketilmektedir. Faktör analizi sonucunda, fındık yağı tüketimini etkileyen faktörlerin 3 başlık (görüntü ve albenisi yüksek, koku ve hafiflik, kalite ve sağlık) altında toplandığı görülmüştür.

Turkish Keywords
Yağ tüketimi, tüketici, faktör analizi

Abstract
In this study, a comparative analysis of consumption of edible oil of families in Central Town of Ordu Province. In addition, factor analysis was conducted on factors which affect the consumption of hazelnut oil. The data used in the study in January 2013 was a result of a survey conducted with 272 people. According to the survey, the most consumed oils, butter (71.32%) and hazelnut oil (61.76%), which is the amount of total fat consumption of 6.71 kg/month per family and 1.89 kg/month per person. Families with more than 5 litter containers prefer buying oil. Hazelnut oil is thought to be healthy and of good quality too much is consumed by local people. As a result of factor analysis, three factors (image and highly attractive, odour and low weight, quality and health) affecting hazelnut oil consumption has been collected under the title.

Keywords
Oil consumption, consumer, factor analysis

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 34 (3)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 34 (3)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 34 (3)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 34, No 3, 2017, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri