English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Muşmula (Mespilus germanica L.) meyvesinin hasat ve yeme olumu dönemlerindeki fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri
(The Physical, Chemical and Mechanical Properties of Medlar (Mespilus germanica L.) During Physiological Maturity and Ripening Period )

Author : Ebubekir ALTUNTAŞ  Esra Nur GÜL Mustafa BAYRAM  
Type :
Printing Year : 2013
Number : 2013-1
Page : 33-40


Summary
Bu çalışmada, muşmula meyvesinin hasat ve yeme olumu dönemindeki fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Fiziksel özellikler olarak geometrik ortalama çap, küresellik, yığın ve gerçek hacim ağırlığı, porozite, projeksiyon alanı ve renk özellikleri hasat ve yeme olumu döneminde ölçülmüştür. Mekanik özellikler olarak kopma kuvveti, deformasyon ve kopma enerjisi belirlenmiştir. Muşmula meyvesinin kimyasal özellikleri olarak toplam suda çözünebilir kuru madde, titre edilebilir asitlik ve pH değerleri belirlenmiştir. Geometrik ortalama çap, küresellik ve meyve hacim ağırlığı yeme olumunda azalırken, yığın hacim ağırlığı ise artış göstermiştir. Muşmulanın meyve hacim ağırlığı hasat olumundan yeme olumuna kadar %10,9 oranında azalırken, yığın hacim ağırlığı ve yüzey alanı ise sırasıyla %19,7 ile % 23,81 oranında azalmıştır. Muşmula meyvesinin hasat ve yeme olumunda statik sürtünme katsayısı değerleri lastik yüzeyde diğer yüzeylere göre daha yüksek bulunmuştur. Muşmula meyvesinin toplam suda çözünebilir kuru madde ve toplam asitlik değeri yeme olumunda ise azalma göstermiştir.

Turkish Keywords
Muşmula (Mespilus germanica L.), hasat ve yeme olumu, fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri

Abstract
In this study, the physical, mechanical and chemical properties of medlar during physiological maturity and ripening period were determined. The physical properties such as geometric mean diameter, sphericity, bulk and true densities, porosity, projected area and colour characteristics were measured during physiological maturity and ripening period of medlar. Mechanical properties such as rupture force, deformation and rupture energy and chemical properties (total soluble solid content, titratable acidity and pH) of medlar fruit were determined. The geometric mean diameter, sphericity, surface area and fruit density of medlar decreased, while, bulk density increased at ripening period. The fruit density of medlars increases of 10.9% occurred while bulk density and surface area decrease of 19.7% and 23.81% observed from physiological maturity to ripening period of medlar fruit, respectively. The static coefficients of friction of medlar fruit during physiological maturity and ripening period were higher for rubber than the other surfaces. The total soluble solid content and total acidity of medlar fruit decreased at ripening period.

Keywords
Medlar (Mespilus germanica), physiological maturity and ripening period, physical, mechanical and ch

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri