English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Japon Bıldırcını Rasyonlarında Soya Küspesi Yerine Pamuk Tohumu Küspesi İkamesinin Büyüme Performansı ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi
(Effect of Cottonseed Meal As Substitute for Soybean Meal in Japanese Quail Diets On Performance and Carcass Characteristics )

Author : Arda YILDIRIM  Ergin ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 2012
Number : 2012-2
Page : 55-62


Summary
Bu araştırma, Japon bıldırcınlarının gelişme dönemi rasyonlarında soya küspesi (SK) yerine değişik düzeylerde katılan ekstraksiyon pamuk tohumu küspesinin (PTK) verim özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Denemede büyüme dönemi için 450 adet karışık cinsiyette Japon bıldırcını kullanılmıştır. Hayvanlar 1 haftalık yaştan (7. gün) 6 haftalık yaşa (42. gün) kadar büyütülmüşlerdir. Bu haftalar arasında %24 HP ve 3000 kcal/kg ME içeren karmalar kullanılmıştır. Mısır-soya küspesi (SK) esasına dayalı bazal rasyona SK’nin sağladığı proteininin yerine sırasıyla %0, 30, 58, 86 ve 100 oranlarında PTK ikame edilerek oluşturulan 5 farklı rasyon kullanılmıştır. Gelişme dönemi sonunda, deneme grupları arasında canlı ağırlık (P<0.05) ve canlı ağırlık artışı (P<0.01)) bakımından önemli farklılıklar gözlenmiştir. Diğer taraftan PTK içeren gruplar arasında farklılık oluşmamıştır. Gelişme dönemine ait eklemeli yem tüketimi, karkas özellikleri ve yaşama gücü bakımından herhangi bir istatistiki farklılık saptanmamıştır (P>0.05). Altıncı hafta sonunda kontrol grubu 3., 4. ve 5. gruplara göre daha iyi yemden yararlanma sağlamıştır (P<0.05). Sonuç olarak büyüme döneminde SK yerine PTK ikamesi yemden yararlanmanın azalmasına neden olmuştur.

Turkish Keywords
Bıldırcın, soya küspesi, pamuk tohumu küspesi, büyüme performansı

Abstract
This study was conducted to determine the effects of cottonseed meal (CSM) incorporated in to growing diets in place of soybean meal (SBM) at different diets on yield traits. In the study, 450 Japanese quails (male and female) were used for growing period. Birds were reared from 1-week age (7 day) to 6 week age (42 day). During this period, the rations with 24% CP and 3000 Kcal/kg ME were used. During experimental period, different five diets of which 0, 30, 58, 86 and 100% of the protein content supplied by SBM were supplied by CSM were used. At the end of the growing experiment, there were significant differences among the experimental groups in terms of body weight (P<0.05) and live weight gain (P<0.01). There were no significant differences among the CSM groups. During the growing period it couldn’t be determined any significant differences in terms of cumulative feed consumption (CFC), carcass traits and viability (P>0.05). Control group have a higher feed conversion ratio (FCR) than 3th, 4th and 5th groups at the end of six weeks period. As a result, adding CSM instead of SBM in growing period decreased feed efficiency.

Keywords
Quail, soybean meal, cottonseed meal, growing performance

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri