English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dicle, Hani, Egil ve Kocaköy Yörelerinde Meyve Verim ve Kalitesi Yüksek Olan Ceviz Genotiplerinin Belirlenmesi
(Determination of Walnut Genotypes with High Fruit Bearing and Quality in Dicle, Hani, Egil and Kocaköy Townships )

Author : Mikdat ŞİMŞEK    
Type :
Printing Year : 2010
Number : 2010-1
Page : 85-93


Summary
Bu çalısma 2004 ve 2005 yıllarında Diyarbakır ilinin Dicle, Hani, Egil ve Kocaköy ilçeleri ile bunlara baglı köylerde tohumdan yetismis populasyon içinden meyve verim ve meyve kalitesi yüksek olan ceviz genotiplerini belirlemek için yürütülmüstür. Bu arastırma esnasında, ilk olarak 800 ceviz agacı survey edilmistir ve onların içinde 110 genıotip isaretlenmis ve degerlendirilmistir. Bu degerlendirmeler sonucunda 10 genotip seçilmistir. Seçilen genotiplerin iç oranı, meyve agırlıgı ve iç agırlıkları sırasıyla %57.2-39.1, 13.2-9.7 g ve 7.13-5.62 g arasında degismistir. Seçilen genotiplerin protein, yag, nem, kül ve diger madde içerikleri sırasıyla %20.0-13.7, %66.2-57.8, %4.97-1.83, %2.98-1.76 ve %20.2-9.00 arasında degismistir. Bu genotiplerin protandrous, protogynous and homogymous sırasıyla 5, 4 ve 1 olarak belirlenmistir. Ayrıca, genotiplerin ilk yapraklanma zamanı, ilk tomurcuk patlaması, yan tomurcuklardaki meyve verimi ve hasat zamanı sırasıyla 2-6 nisan, 6-18 nisan, %75-90 ve 15 eylül – 10 ekim olarak tespit edilmistir.

Turkish Keywords
Ceviz, Seleksiyon, Meyve ve agaç özellikleri, Diyarbakır

Abstract
This study was conducted out to determine of walnut genotypes with high fruit bearing and fruit quality within seedling population in Dicle, Hani, Egil and Kocaköy townships of Diyarbakir province and their villages during years 2004 and 2005. During this research, firstly 800 walnut trees were surveyed and 110 genotypes of them were marked and evaluated. Based on the results of these evaluations, 10 walnut genotypes were selected. Kernel ratio, fruit weight and kernel weight of the selected genotypes changed between 57.2-39.1%, 13.2-9.7 g and 7.13-5.62 g, respectively. The protein, the oil, the moisture, the ash the other matter contents of the genotypes changed between 20.0-13.7%, 66.2-57.8%, 4.9-1.8%, 2.98-1.76% and 20.2-9.0%, respectively. The protandrous, the protogynous and the homogymous of these genotypes were determined to be 5, 4 and 1, respectively. In addition, first leafing time, first bud breaking, fruit bearing in the lateral shoots and harvest time of them were found to be 2-6 April, 6-18 April, 75-90% and 15 September – 10 October, respectively.

Keywords
Walnut, Selection, Fruit and tree properties, Diyarbakır

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri