English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Güneydogu Anadolu Bölgesinde Su ve Balıkçılık Kaynakları Uzaysal Veri Tabanının Cografi Bilgi Sistem (CBS) Temelli Tanıtımı
(Introduction of the Southeastern Anatolia Region Water and Fishery Resources Spatial Database on the Basis of Geographic Information System (GIS) )

Author : Hakan Mete DOĞAN  Ekrem Buhan, Ahmet Sesli, M.A.Turan Koçer  
Type :
Printing Year : 2010
Number : 2010-1
Page : 67-72


Summary
GAP Bölgesi`ndeki su kaynaklarının su ürünleri açısından etkin sekilde kullanılabilmesi için GAP Bölgesi balıkçılıgının sürdürülebilir yönetim stratejilerinin belirlenmesi önemlidir. Bu stratejiler belirlenirken bölgenin biyolojik çesitliliginin korunması, ekosistem ve insan saglıgı duyarlılıgı bu belirleme sürecinde gözönüne alınmalıdır. Bu asamada, cografi bilgi sistemleri (CBS) içinde ayrıntılı uzaysal veri tabanlarının olusturulması ve degerlendirilmesi günümüz karar vericileri için vazgeçilmez olmuştur. Bu çalısmada CBS teknikleri kullanılarak, GAP bölgesinde yer alan önemli su kaynakları, balıkçı kooperatifleri ve balık çiftliklerine ait uzaysal veri tabanları hazırlanmış ve açıklanmıştır.

Turkish Keywords
GAP, uzaysal veri tabanı, cografi bilgi sistemleri, balıkçılık

Abstract
Determining sustainable management strategies of GAP Region`s fishery is important for the efficient water resources usage within the frame of aquaculture and fisheries. Protection of bio-diversity, ecosystem, and human health sensitivity should be considered throughout of this determination process. At this stage, establishing and evaluating spatial database in geographic information systems (GIS) are indispensable for today`s decision makers. In this study, a detailed spatial database that belongs to important water sources, fishery cooperatives, and fish enterprises in GAP region has been developed and explained.

Keywords
GAP, spatial database, geographic information systems, fisheries

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri