English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Giresun İli Merkez İlçede Fındık Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi, Üretim ve Pazarlama Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Arastırma
(A Research on the Determination of the Production and Marketing Problems, Economic Analysis of Farms Growing Hazelnut in Central District of Giresun Province )

Author : Erdal SIRAY  Yasar Akçay  
Type :
Printing Year : 2010
Number : 2010-1
Page : 43-56


Summary
Arastırmada kullanılan veriler fındık yetistiriciligi yapan 126 adet isletmeden anket yoluyla elde edilmistir. Örnek hacminin belirlenmesinde Neyman yöntemi uygulanmıstır. Analizde isletmelerin sosyo - ekonomik yapısı ortaya konmustur. lk kusak isletmelerde aktif sermaye yüksek kusak isletmelere göre daha yüksek hesaplanmıstır. Üretim faaliyetleri bazında brüt marj analiz yöntemi uygulanmıs ve brüt hasıla içinde fındık üretimi ilk kusak isletmelerde %99,43 ve yüksek kusak isletmelerde de %98,43 oranla en büyük paya sahip oldugu görülmüstür. sletme bir bütün olarak ele alınmıs ve faaliyet sonuçları tespit edilmis, tarımsal gelir yıllık (her iki kusak için de geçerli) yaklasık 3.000 TL civarında hesaplanmıstır. Toplam aile geliri içinde tarımsal gelir her iki kusak isletmelerde de ancak yaklasık 1/3 oranında yer almakta oldugu, kisi basına ortalama yıllık aile gelirinin de ilk ve yüksek kusakta 2,8 bin TL civarında oldugu belirlenmistir. Arastırmanın ana konusunu teskil eden fındıgın maliyet analizi yapılmıs ve kilograma ilk kusakta 7,91 TL/kg ve yüksek kusakta ise 7,53 TL/kg oldugu hesaplanmıstır. Ayrıca üretimde en önemli sorunun girdilerin pahalı olması yer alırken, pazarlama sürecinde ise serbest piyasada ürün fiyatının düsüklügü en önemli sorun olarak karsımıza çıkmaktadır.

Turkish Keywords
Giresun, Ekonomik Analiz, Fındık, Fındık Maliyeti, Üretim ve Pazarlama Sorunları

Abstract
In this study, the data used in the study were obtained with a face to face questionnaire of 126 hazelnut growers. The Neyman method was applied to determine the sample size. Socio-economic structures of the farmers were found out with the analyses. The active capital in the first group farms was calculated higher than those located in the second group farms. Gross margin analyses method was applied at the production activities level and hazelnut production within the gross income occupied 99,43% in the first group farms and 98,43% in the second group farms, respectively. The farm was evaluated as a whole and outputs of the activities were determined. The annual agricultural income (for both groups of farms) was calculated as somewhere around 3.000 TL. The agricultural income was approximately 1/3 of the family income in both farm groups. Annual income per family for both farms was determined as 2,8 thousand TL. The total cost required for the hazelnut production was calculated as 7,91 TL/kg in the first group farm and 7,53 TL/kg in the second group farm. The most important problem in the production was the high cost of the inputs, and in the marketing; the price of hazelnut is considered the most important handicap.

Keywords
Giresun, Economic Analysis, The Cost of Hazelnut, Pruduction and Marketing Problems

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri