English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Erzincan İli- Otlukbeli İlçesi Bugday Ekim Alanlarında Saptanan Önemli Yabancı Ot Türleri, Rastlanma Sıklıkları ve Yogunlukları
(Determination of main weed species, their distributions and densities in wheat growing areas of Erzincan-Otlukbeli County )

Author : Muhittin SIRMA  İzzet Kadıoğlu  
Type :
Printing Year : 2010
Number : 2010-1
Page : 27-34


Summary
Bu çalısma Erzincan li-Otlukbeli lçesi bugday ekim alanlarındaki yabancı ot türlerini, yogunluklarını ve rastlanma sıklıklarını belirlemek amacı ile 2006 yılında yürütülmüstür. Çalısmanın yapıldıgı yörede bugdayda yabancı otlara karsı ilaçlı mücadele yapılmamakta, buna baglı olarak da ilaçlama aletleri de bulunmamaktadır. Dar bir mikro-klima olan ve ilaçlamanın yapılmadıgı bu bölgede yabancı otların türleri ile yaygınlık ve yogunlukları açısından mevcut durumun tespit edilmesi amacıyla bölümlü örnekleme yöntemine göre 3 lokaliteye ayrılan 36 tarlada survey yapılmıstır. Survey sonucunda 20 familyaya ait 51 adet yabancı ot türü belirlenmistir. Arastırma alanında hakim olan yabancı otların bazıları yogunluk sırasıyla; Caucalis platycarpos L. (küçük pıtrak), Secale cereale L. (çavdar), Centaurea deprassa Bieb. (mavi peygamber çiçegi), Cirsium arvense (L.) Scop. (köy göcüren), Melampyrum arvense L. (pembe ot), Agrostemma githago L. (karamuk), Polygonum aviculare L. (çoban degnegi), Convolvulus arvensis L. (tarla sarmasıgı), Vaccaria pyramıdata Medik. (arap baklası), Bromus sterilis L. (kıraç çayırı) olarak belirlenmistir. Ayrıca C. deprassa, C. platycarpos, A. githago, M. arvense, S. cereale, C. arvense, C. arvensis, P. aviculare, Papaver rhoeas L. (gelincik), C. orientalis sırasıyla en çok rastlanan yabancı ot türleri olmustur.

Turkish Keywords
Bugday, yabancı ot, survey, Otlukbeli

Abstract
This study was carried out to determine the main weed species, their distributions and densities in wheat growing areas of Erzincan-Otlukbeli county in 2006. In this areas, there was no herbicides application in wheat so that wheat growers did not have any equepments for chemical control of weeds. This is a case study which was done in a small microclimate areas in where no chemical control was used against weed species. Based on the results of surveys, which were done in 36 wheat fields by using devided sampling methods, 51 different weed species belinging to the 20 families were determined. In survey area, main weed species were as follows; Caucalis platycarpos L. (small bur parsley), Secale cereale L. (rye), Centaurea deprassa Bieb. (dark blue bottle), Cirsium arvense (L.) Scop. (canada thistle), Melampyrum arvense L. (puple cow wheat), Agrostemma githago L. (corn corkle), Polygonum aviculare L. (prostrate knotweed), Convolvulus arvensis L. (field bindweed), Vaccaria pyramıdata Medik. (cow corkle), Bromus sterilis L. (barren brome). Additionaly C. deprassa, C. platycarpos, A. githago, M. arvense, S. cereale, C. arvense, C. arvensis, P. aviculare, Papaver rhoeas L. (corn pappy), C. orientalis were the most frequently observed weed species respectively.

Keywords
Wheat, weed, survey, Otlukbeli

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri