English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Batı Karadeniz Bölgesinde Fındık Yetiştiriciliğinde Eğitim ve Yayım Altyapı İhtiyacının Belirlenmesi
(Determination of Need for Education, Extension and Laboratory Infrastructure on Hazelnut Farming in Western Black Sea Region )

Author : Erdal SIRAY  Ömür DUYAR Fatih ÖZDEMİR Ferah ERTEKİN  
Type :
Printing Year : 2012
Number : 2012-2
Page : 9-18


Summary
Araştırmada, Batı Karadeniz Bölgesindeki 117 adet fındık yetiştiren işletme ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yayım elemanlarından 29 tanesi ile yapılan anket sonucu elde edilen veriler kullanılmıştır. İşletmelerde okur-yazar oranın yüksek olduğu tespit edilirken, diğer taraftan bu oranın çoğunluğunun ilkokul mezunu olması bölgedeki eğitim şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bölgede kooperatif ve birlik faaliyetlerinin zayıf olduğu, gösteri, toplantı ve demonstrasyon gibi yayım araçlarının çok az kullanıldığı belirlenmiştir. İşletmelerin gübreyi yeterince kullandıkları, ilaçlamaları ise belirli rutinler dâhilinde yaptıkları gözlenirken, teknik eleman desteğine ve analize dayalı uygulamalara daha az başvurarak kendi tecrübe ve komşu tavsiyeleri üzerine yoğunlaştıkları tespit edilmiştir. Bölgede analiz laboratuarları, eğitim, yayım ve araştırma faaliyetlerine kuvvetle ihtiyaç olduğu gözlenmiştir.

Turkish Keywords
Karadeniz Bölgesi, yayım, eğitim, analiz laboratuvarı, fındık yetiştiriciliği

Abstract
In this study, 117 hazelnut growers and 29 extension staff of the Ministry of Food Agriculture and Livestock used in the data obtained as a result of the survey conducted in Western Black Sea Region. Farms were detected in the high literacy rate, on the other hand the majority of this ratio is a primary school education in the development of the region and the need to improve educational conditions reveals. Since co-operative and union activities in the region were weak, meetings and demonstrations were used very little as the means of extension methods. Farms use enough fertilizer, chemical control they observed within the specific routines, technical support and analysis applications based on the recommendation of less concentration was determined by applying their own experience and neighbors. Analysis laboratories, education, extension and research activities have been observed to be strongly needed in the region.

Keywords
Western Black Sea Region, extension, education, analysis laboratories, hazelnut farming

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri