English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kırşehir İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Kanatlı Et Tüketim Profilinin Ortaya Konulması ve Hane Halkının Kanatlı Et Tüketim Kararını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
(Determination of the Poultry Consumption Habits and the Factors Affecting the Poultry Purchasing Decision of Households in Kırşehir Province )

Author : Başar ALTUNTAŞ  Hasan Gökhan DOĞAN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-2
Page : 20-28


Summary
Kanatlı eti üretimi ve tüketimi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda artmıştır. Bu artışa neden olan tüketicinin davranışı incelenmeye değer alan olarak görülmektedir. Çalışma Kırşehir ili kentsel alanda yürütülmüştür. Hane halkının tüketim profilini ortaya koymak ve satın almaya etki eden faktörleri tespit etmek amacıyla geliştirilen anket 324 hane halkına uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre hane halkının en fazla tercih ettiği kanatlı eti tavuk etidir (%94,6). Kırşehir’de kişi başı ortalama tavuk eti tüketimi 5,08 kg/yıl olarak hesaplanmış ve bu miktarın 16,1 kg/yıl olan Türkiye ortalamasının çok altında olduğu tespit edilmiştir. Hane halkının satın almasını en fazla etkileyen faktörler, tavuk etine kolay ulaşabilmesi ve fiyatın uygun olmasıdır. Tüketiciler satın alma noktalarında fiyat karşılaştırması yapmalarına rağmen fiyat farklılığının satın alma miktarını etkilemediği görülmüştür. Kırşehir hane halkının tavuk etinin sağlıklı ve besleyiciliği yönünde bilgilendirilmesi tüketim miktarını arttıracaktır.

Turkish Keywords
Kanatlı eti, tüketim alışkanlıkları, tüketici davranışı

Abstract
In recent years poultry meat production and consumption have increased in our country as well as in the world. The behavior of consumer causing this increase, seems to be worthy of investigation. The study was conducted in the urban area of Kırşehir province. A survey was developed in order to identify the consumption profile of the households and to determine the factors affecting purchase decision and applied to 324 households. According to the results, the most preferred poultry meat is chicken (94.6%). It was calculated that the average consumption of chicken per person is 5,08 kg/year in Kırşehir and it was determined that this amount is well below Turkey average of 16,1 kg/year. Factors that affecting purchasing decision, are easy to reach chicken meat and affordable price. Eventhough consumers compare prices at the purchasing point, but it is seen that the price changes do not affect the amount of purchasing. As a result, if households are informed that chicken meat is healthy and nutritious, the amount of consumption will increase.

Keywords
Poultry, consumption habits, consumer behavior

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri