English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Farklı Anaçların 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Vejetatif Gelişim, Meyve ve Verim Özellikleri Üzerine Etkileri
(Effects of Rootstocks On Growth, Fruit And Yielding Characters Sweet Cherry Cultivar 0900 )

Author : Ahu BOLSU  Yaşar AKÇA  
Type :
Printing Year : 2011
Number : 2011-1
Page : 37-43


Summary
Bu araştırmada, GiselA®5 (Prunus cerasus x P. canescens), GiselA®6 (P. cerasus x P. canescens) ve mahlep çöğür (kontrol) (P. mahaleb L) anaçları üzerine aşılanmış 0900 Ziraat kiraz çeşidinin vejetatif gelişme, verim, fenolojik, morfolojik ve pomolojik özellikleri incelenmiştir. GiselA®5 anacı üzerine aşılı ağaçların ortalama taç hacim değerleri GiselA®6 anacına göre % 57,77; mahlep anacına göre ise %26,03 oranında daha düşük değerde tespit edilmiştir. GiselA®5, Gisel A®6 ve mahlep üzerine aşılı ağaçlarda ortalama birim gövde kesit alanı değerleri, dördüncü vejetasyon yılı sonunda sırasıyla 29,31 cm2/ağaç, 48,99 cm2/ağaç ve 30,47 cm2/ağaç olarak bulunmuştur. Anaçların meyvelerin SÇKM içeriği üzerine etkisi olmamıştır. Anaçlar arasında en yüksek meyve çapı (24,64 mm) ve en yüksek meyve ağırlığı (7,95 g) GiselA®5 anacı üzerindeki ağaçlarda tespit edilmiştir. GiselA®5 anacı üzerindeki ağaçlarda yüksek oranda devrilmeler saptanmıştır.

Turkish Keywords
GiselA® 5, GiselA® 6, Prunus mahaleb L., 0900 Ziraat Kirazı Çeşidi

Abstract
In this study, the effect of Gisel A®5 (Prunus cerasus x P. canescens), GiselA®6 (P. cerasus x P. canescens), and P. mahaleb L.seedling (control) rootstocks on vegetative growth, yield, phenological, pomological and morphological characteristics of Sweet Cherry 0900 cultivar was investigated. Compared to GiselA®5 with GiselA®6, and P. mahaleb, reduced significantly tree growth. Average of total tree volume of GiselA®5 was small smaller than GiselA®6 and Prunus mahaleb L., respectively 57,70% and 26,03 %. Trunk cross-sectional area of sweet cherry 0900 cv at the end of the 4 rd year was 29,31 cm2/tree, 48,99 cm2/tree and 30,47 cm2/tree on grafted GiselA®5, GiselA® 6 and P. mahaleb L seedling rootstock respectively. The soluble solid were not affected by rootstocks. The highest fruit diameter (24,64 mm) and fruit weight (7,95 gr) was determined in 0900 Ziraat/GiselA® 5 combinations. The trees that are grafted on Gisel A® 5 collapsed down.

Keywords
GiselA®5, GiselA®6, P. mahaleb L.seedling rootstock, 0900 Ziraat Sweet Cherry Cultivar

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri