English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bor İçeriği Yüksek Sulama Sularının Fesleğen (Ocimum Basilicum L.) Bitki Özelliklerine Etkisi
(Effects of High Boron Containing Irrigation Waters on Plant Characteristics of Basil (Ocimum Basilicum L.) )

Author : İsmail TAŞ  Fatma ÖZKAY Tugba YETER Ceren GÖRGİŞEN Belgin COŞGE  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-3
Page : 46-54


Summary
Suya olan talep her geçen yıl katlanarak artmaktadır. Buna karşılık su kaynakları hem nitelik hem de nicelik açsından bozulmaktadır. Diğer sektörlerin karşılanabilmesi için tarımsal üretimde kullanılan temiz suyun oranı gün geçtikçe azalmaktadır. Sürdürülebilir bir tarımsal üretim için düşük kalite olarak değerlendirilen su kaynaklarının tarımsal sulama amaçlı olarak kullanımının sağlanması zorunludur. Türkiye gibi bor elementi bakımından zengin ülkelerin özellikle maden yatakları civarındaki yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında yüksek oranda bor elementi bulunabilmektedir. Söz konusu bu kaynakların değerlendirilmesi son derece önemlidir. Yapılan bu çalışmada, tıbbi ve aromatik bitkilerden Fesleğenin sulamasında farklı bor içeriğine sahip sulama suları kullanılmıştır. Ardışık iki hasat (biçim) alındıktan sonra çalışma sonlandırılmıştır. İlk biçimde bitki yaşa ağırlığı 44—89.5 g/saksı arasında değişirken bitki boyları 32.5-44 cm arasında değişim göstermiştir. İkinci biçimde ise yaş ağırlık 43-59 g/saksı ve bitki boyu 31.8-35.5 cm arasında değişim göstermiştir. Ayrıca, toprağın EC, pH, ESP, Na, Ca, Mg, K, B, HCO3, Cl ve SO4 ve bitkide de Na, Ca, Mg, K, B, N, P, K ve Cl iyon içeriğinde istatistiksel olarak %5 önem düzeyinde anlamlı değişimler belirlenmiştir.

Turkish Keywords
Sulama Suyu Kalitesi, Bor, Fesleğen

Abstract
Despite ever increasing demands, water resources are both rapidly depleting and their qualities are spoiled up continuously. The ratio of fresh water used in agriculture is decreasing in each day against the increasing demands of the other sectors. For a sustainable agricultural production, low quality waters should be considered to be used in agricultural irrigations. Turkey is highly rich in boron reservoirs. Ground and surface water resources around these reservoirs are contaminated with boron compounds. Use of these sources is a highly significant issue for efficient use of limited water resources. The present study was conducted to investigate the effects of boron-containing irrigation waters plant characteristics of basil. Irrigation waters containing 0, 1, 2, 4 and 8 ppm boron were used in experiments and two harvests were taken. In the first harvest, plant fresh weights varied between 44-89.5 g/pot and plant heights varied between 32.5-44 cm. In the second harvest, plant fresh weights varied between 43-59 g/pot and plant heights between 31.8-35.5 cm. Differences in soil EC, pH, ESP, Na, Ca, Mg, K, B, HCO3, Cl and SO4 contents and plant Na, Ca, Mg, K, B, N, P, K and Cl contents were found to be significant at 5% significance level.

Keywords
Irrigation Water Quality, Boron, Basil

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri