English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Ege Bölgesi’nde arıcılığın yapısı, sorunları ve koloni kayıpları
(Beekeeping structure, problems and colony losses in the Aegean region of Turkey )

Author : Aytül UÇAK KOÇ  Mete KARACAOĞLU  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-3
Page : 254-258


Summary
Bu çalışmada, Aydın ili arıcılığının sosyo-ekonomik yapısı, koloni yönetimindeki uygulamalar, koloni kayıpları ve arıcılık sorunlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Tabakalı örnekleme yöntemine göre, işletmeler koloni sayılarına göre beş gruba ayrılmıştır. Ankete katılan arıcıların ortalama yaşı, 47.1?2.35 (III. Grup) ile 56.1?3.05 (I. Grup) arasında, ortalama arıcılık deneyimleri 14.4?2.24 (I. Grup) ile 26.4?2.91 yıl (V. Grup) arasında değişmiştir. Grupların 2009-2012 yıllarındaki ortalama kış kayıpları %6.0 (IV. Grup) ile %29.4 (I. Grup) arasında, bal verimi ortalaması 11.4?2.30 (I. Grup) ile 21.4?1.38 kg (V. Grup) olarak belirlenmiştir. Yöre arıcılarının başlıca sorunları, göçer arıcıların belli zamanda aşırı yoğunlaşması, varroa zararlısı ve balın düşük fiyata satılması olarak gösterilmiştir. Sonuç olarak, Aydın ili arıcılarının eğitim seviyelerinin düşük, yaş ortalamalarının yüksek olduğu, koloni bakımına önem verdikleri, zayıf kolonilerle kışa girdikleri ve yöreye göçer arıcıların aşırı yığılmasından dolayı varroa ve bazı hastalıkların artış gösterdiği belirlenmiştir. Yöredeki arıcıların sorunları, konaklama ile ilgili yeni düzenlemelerin yapılması, desteklemelerin sadece geçimini arıcılıktan sağlayanlara (IV. ve V. grup) verilmesi ve arıcılığın örgütlü bir yapıya kavuşması ile çözüme ulaşacaktır.

Turkish Keywords
Arıcılık, koloni kayıpları, bal verimi, sorunlar, anket

Abstract
We aimed to determine the socioeconomic structure, colony management practices, colony losses and problems of beekeeping in the Aegean region of Turkey. According to the stratified sampling method, enterprises were divided into five groups according to the number of colonies. We determined that the average age of beekeepers was between 47.1?2.35 years (Group III) and 56.1?3.05 years (Group I). Beekeeping experience ranged from 14.4 ?24.2 years (Group I) and 26.4?2.91 years (Group V). The wintering losses of the groups between 2009 and 2012 varied from 6.0% (Group IV) to 29.4% (Group I) and the honey yield ranged from 11.4?2.30 kg (Group I) to 21.4?1.38 kg (Group V). The primary problems of beekeepers in the region are overcrowding of migratory beekeepers at certain times of the year, varroa mite and diseases and lower honey prices. In conclusion, a lower education level, an increased beekeeper age, concern about colony management, wintering with weak population and increasing varroa mite and diseases problems due mainly to overcrowding of migratory beekeepers in the region are some of the characteristics of beekeeping in the Aegean Region. These problems can be solved by reorganizing the baiting of beekeepers, providing support only to beekeepers that make a living from beekeeping (Group IV and V) and creating an organizational structure among beekeepers.

Keywords
Beekeeping, colony losses, honey yield, problems, questionnaire

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri